DetektoRING

Česká republika, ráj hledačů.
Publikováno: Friday, 25.04. 2014 - 20:52:37
Téma: Informace


Hledači celého světa nám závidí podmínky k hledání a zákon, kdy stát je povinen od hledačů vykupovat nálezy za historickou cenu. Je tomu rok, kdy naše vláda na návrh archeologů schválila zákon č. 666/2021 Sb. Prezident České republiky Miroslav Lidokork následně zákon bez výhrad a s radostí podepsal.


V zákoně se mimo jiné píše, že hledač obdrží celou historickou hodnotu nálezu, aniž by se musel s někým dělit. Pokud by nálezce nebyl spokojený s výší ohodnocení nálezu, může se odvolat k odborné komisi, složené z hledačů a archeologů. Hledači mají v komisi většinu.
Podle vyjádření předsedy komise Františka Unafa se ještě nestalo, aby hledač s dovoláním neuspěl.
Ministr zemědělství Lubomír Lavir zakomponoval do zákona odstavec, kdy zájmy hledačů jsou nadřazeny zájmům majitelů pozemků. V praxi to například znamená, že hledač může kdykoli vstoupit na jakýkoliv pozemek a hledat bez souhlasu majitele. Případně může hledač nařídit zemědělcům hlubokou orbu s následným uvláčením, pozdržet osev atd. Roman Lohor, ministr vnitra, interním předpisem nařizuje všem složkám provádět častý dozor nad aplikací zákona v praxi, aby se hledačům nedělo žádné příkoří.
Na mnoha těžko přístupných lokalitách, ministr dopravy Michal Tnilc nechal vybudovat nové cesty a hlídaná záchytná parkoviště s občerstvením hrazeným ministerstvem dopravy. Martin Yfram, ministr kultury, nechal zrušit většinu divadel s pseudokulturou a vytvořil z nich muzea s pravou kulturou a historií, s exponáty nalezenými úmornou prací hledačů.
Zásluhou ministra zdravotnictví Pavla Zjabmiha jsou přistavována vozidla záchranné služby s osádkou 1 lékař a 2 mladé zdravotní sestřičky v místech větších kumulací hledačů, pro případ zdravotní indispozice některého z detektorářů. Starostové v územně příslušném místě jsou povinni na požádání hledače poskytnout pracovní sílu z řad nezaměstnaných. Na kopání, případně i na obsluhu detektoru. Hledač by jen činnost mohl řídit. Toto vyplývá z nařízení ministra práce a sociálních věcí Petra Immirga.
Pomocníci za to budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a jako bonus mohou mít zisk z odevzdaného šrotu. Uvítali to především Romové. Největší světový výrobce detektorů, rýčů, krompáčků a příslušenství S.R.A.T. Holding, docílil toho, že nejlevnější detektory s váhou do 100 g a hloubkovým dosahem 50 cm na 1 hal. r. 1954, nestojí více jak 1 000 Kč. Také nechal na mnoha zajímavých lokalitách nainstalovat umělé osvětlení na své náklady, ne každý hledač má čas hledat ve dne.
Náš první papež Dionýsius II., vlastním jménem Dan Nábah, nechal v České republice přeměnit většinu církevních budov a kostelů na obsáhlé expozice svátostek, křížků a náboženských předmětů, v potu tváře nalezených hledači. Některé kostely změnil i na prodejny detektorů.
Jaromír Jágr, vášnivý detektorář, přesvědčil bohaté české sportovce, aby přispívali do fondu pro přestárlé hledače. V současné době má správce účtu Slávek Mantra v pokladně 3 miliardy Eur na výplaty pro potřebné hledače. Symbióza hledač -archeolog je příkladná. Navzájem se zvou na svá naleziště, společně vydávají odbornou literaturu a vzájemně si přejí.
Společenská prestiž hledačů je na úrovni lékařů a archeologů. Dobře se žije hledačům České republiky v roce 2022.

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/ceska-republika-raj-hledacu-333.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO