DetektoRING

Hledání s pomocí L-drátů
Publikováno: Thursday, 04.05. 2006 - 17:39:32
Téma: Detektory a hledání


Následující článek bude poněkud netypický, především proto že v něm při hledání nehraje hlavní úlohu technika a elektronika, ale příroda a schopnosti člověka ...

Chcete si sami zjistit, zda patříte mezi senzibilní osoby..??? Jak na to ...? Pro začátek to zkusíme s řetízkem.
Posaďte se na židli nebo do křesla, pohodlně a hlavně v klidu, předem uvařená káva voní na stolku vedle Vás, nikdo Vás neruší, rodina odjela ke tchýni na návštěvu.
Mírně se narovnejte, předkloňte popřípadě poposedněte tak, aby jste si viděli na ruku, kterou si volně položíte dlaní nahoru, asi ve výši pupku. Praváci si takto položí levou ruku, do pravé (mezi palec a ukazováček), uchopíte řetízek, je jedno jestli zlatý či stříbrný, nebo obyčejný hliníkový.
Řetízek necháte volně viset z prstů cca. 10-15cm, zbytek máte v jinak uzavřené dlani. Každý člověk má svou vlnovou délku, tak to chce vyzkoušet více, či méně řetízek prodloužit, nebo zkrátit posunutím v prstech. Pomalu přesuňte řetízek v prstech (nad nahoru otočenou dlaň), tak aby visel cca 2-3cm nad středem dlaně.
Nyní si nahlas, nebo v duchu položte otázku: jsem senzibilní?? Musíte se na věc soustředit, řetízek by měl začít opisovat kružnici nad dlaní, ve směru hodin.ručiček, při otočení ruky dlaní dolů. Postupně se řetízek zastaví a začne se otáčet proti směru hodinových ručiček. Někdo to samozřejmě může mít jinak, nebo se začne řetízek kývat ze strany na stranu.
Když nic, tak nic. Někomu se to nepodaří nikdy, není zkrátka citlivý, i to není k zahození - když už budete mít ten klid, tak si vypijte to kafe...

Jak hledat pomocí L drátů ?

Název drátu je odvozen od tvaru drátu. Nejlépe k tomuto účelu vyhovují svářecí dráty o průměru 1,5 - 2mm. Mohou být železné, nebo nejlépe mosazné.

Uchopení L drátu
Uchopení L drátu v ruceSprávné držení obou L drátů
Správné držení obou L drátůVelikost tvaru L je libovolná, kratší strana asi 15cm a od ohnutí 50 - 60 cm.
Hledání samotné je možné provádět také pružinou (od rolety). Záleží na zvyku a praxi senzibila - hledače. Pomocí drátů je možno nalézt např. kov, kabely a tzv. geopatogenní zóny.
My budeme prozatím hledat vodní pramen.
Nejříve si projdeme terén, nebo aspoň jeho část, abychom se s ním blíže seznámili. Víme například že budeme hledat vodu. Prohlídka terénu nám alespoň naznačí nejníže položené místo na pozemku. Zhruba také víme kde bychom chtěli mít umístěnou studnu.
Postoj hledače: vzpřímený, s pohledem upřeným vpřed, někam na konec drátu. Lokty přitiskneme k tělu , dráty v uzařených rukách držime kratší stranou, palce opřené před ohnutím drátu směřují nahoru. Dráty v rukách vyvážíme do vodorovné polohy, tak aby se nám vlastní vahou drátu nekřížily. Obvykle zde je chyba. Stává se, že dříve než vyjdete, ztratíte kontrolu nad polohou drátů, sklopíte je a dráty se vlastní vahou zkříží.
Vyjdeme tedy do terénu a postupujeme pomalým krokem. A teď to nejdůležitější, soustředit se na to co hledáme... např. hledáme vodu, tak si v duchu opakujeme „hledám vodu“.
Vždycky se soustředíme na to co hledáme, znovu to opakuji. Někdo bude překvapený, že mu to ukazuje tak, že se dráty rozvírají od sebe. Správné však je jejich překřížení. To se děje vždy nad místem nálezu, i v případě podzemní dutiny. I když je dutina již zasypaná nebo zaplavená, pořád Vám to bude hledat původní obrys, velikost a hloubku.
Určení hloubky pramene, hladiny vody, nebo podzemní dutiny si napíšeme později. Důležitá je pomalá a soustředěná chůze, jakmile přijdeme na správné nalezené místo dráty se překříží, uděláme krok, dva dozadu a dráty se opět rozestoupí. Tak si to můžeme několikrát zopakovat.
Nikdy se nespoléhejte na jedno nalezené místo (v případě vody), je lepší si pozemek zkusit projít z několika stran. Může tam být víc pramenů, nebo propletená síť podzemních pramenů. Musíme si pomocí drátů určit ten nejsilnější pramen, zkrátka spolehnout se na svou praxi a vzít v úvahu kde Vám dráty na vodu nejvíce reagují a kam Vás poprvé zavedly.
Při prvním hledání Vás dráty totiž zavedou na nejsilnější pramen. Pozor na rozvod např. městské vody, jímky, septiky atd. Někdy Vaše hledání svede odtok od okapu ze střechy pod zem do trativodu.

Hloubka
Při nalezení místa, ať již pramene vody, nebo podzemní dutiny, chodby atd, se postavíme přímo nad označené místo, rozevřeme dráty, tak aby byly souběžné dopředu jako při hledání a v duchu počítáme. Pomalu „ jedna, dva, tři....“ atd. Představujeme si žebřík spuštěný do studny po kterém lezeme dolů a ty naše počty jsou metry, které musíme vyhloubit, abychom se dostali na hladinu, nebo pramen. Při počítání pozorujeme konce drátů, které se k sobě přibližují a při překřížení končíme s počítáním. Zhruba tolik musíme vykopat.
Opět zde záleží na praxi hledače - jak se říká cvik dělá mistra, chce to zkrátka trénovat a zase trénovat. Při hledání podzemní chodby si tak můžeme určit její dno a výšku stropu. Šířka se určí poměrně jednoduše jejím kolmým přejitím a označením. Na okraji se dráty překříží a po přejítí podzemní chodby na druhý okraj se zase rozestoupí. Pomocí drátů se dá tak pátrat a nalézt i starý hrob, opět se dá určit velikost i hloubka výše uvedeným postupem.

Přeji Vám mnoho úspěchů při hledání a pevné nervy....vždycky se to nepovede ale jednou ten svůj poklad určitě najdete.

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/hledani-s-pomoci-l-dratu-29.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO