DetektoRING

Lesní tajemství za Lesnou
Publikováno: Monday, 28.11. 2011 - 08:03:57
Téma: Příběhy


Nádherné hluboké lesy za Lesnou na Tachovsku, skrývají nejedno tajemství z druhé světové války. Koncem války tudy také procházela řada pochodů smrti. Některé směřovaly do Německa a jiné z Německa z koncentračního tábora ve Flossenbürku do Čech.

Nedávno archeologové dělali u Staré Knížecí Huti průzkum místa, kde byl hromadný hrob z té doby. Tento hrob byl v září roku 1946 otevřen a po exhumaci 37 vězňů byly jejich pozůstatky převezeny na tachovskou Mohylu, kde byly důstojně v rakvích pohřbeny. Tehdy při exhumaci bylo zjištěno, že většina vězňů měla prostřelené nebo roztříštěné lebky jako u ostatních exhumovaných vězňů na tachovském okrese. V roce 1946 bylo exhumováno na tehdejším tachovském okrese 216 vězňů, kteří byli pohřbeni na tachovské Mohyle.Pozůstatky vězňů z hromadného hrobu od Staré Knížecí Huti se od jiných exhumovaných vězňů z hromadných hrobů něčím lišily. Pouze dva vězni měli neúplné vězeňské číslo bez uvedení národnosti. Ostatních 35 exhumovaných vězňů bylo bez čísla a národnosti. Kdežto v ostatních hromadných hrobech na Tachovsku se většinou vězeňské čísla i s národností na vězeňských oblecích zachovala. Domníváme se, že něco na tom nehraje.
Těsně po válce v bývalých Sudetech byly ve větších vesnicích zřízeny stanice SNB. Ty měly za úkol sepsat všechno to, co se v jejich rajonu za války dělo. Byly na to zřízeny silné sešity, které na deskách měly nápis „Pamětník“. V Pamětníku ze Schönwaldu (Lesné) je napsáno:

13. 4. 1945. Do Schönwaldu přišel velký transport vězňů z koncentračních táborů vedený SS-many. Transport přišel od Heldrohtu (Pastvina). Transport byl utábořen na pozemcích mezi hřbitovem a blízkým lesem. Celou noc bylo vedoucími SS-many stříleno do vězňů. Ráno druhého dne bylo mezi hřbitovem a lesem nalezeno 44 mrtvol, které SS-mani dali naložit na vůz a odvést směrem k bavorským hranicím.
Z Lesné (Schönwald) za Starou Knížecí Huť , kde byl hromadný hrob 37 vězňů je 8 kilometrů daleko a skoro neustále lesem. Nezdá se to pravděpodobné, že by mrtvoly odvezli tak daleko a pak u sousední vesnice je zakopali kousek za jejich domy. A při tom cestou ztratili sedm mrtvol.
V Pamětníku se dále píše:

O několik dnů později přišel do Schönwaldu druhý velký transport vězňů z koncentračních táborů, vedený rovněž SS-many. Němci nechali vězně volně odejít. Toliko ruské zajatce a Židy, kteří byli rovněž v transportu, seřadili a odvedli je směrem k bavorským hranicím, kde na nezjištěném místě měli být usmrceni.
To znamená, že další skupina vězňů byla někde za Lesnou popravena a zakopána.
Aby toho nebylo málo, narazil jsem ještě na jednu záhadnou skupinu vězňů.
Podle překladu jedné německé kroniky, měli Němci koncem války vybudovat v lesích za Lesnou, tři podzemní sklady, kde ukryli velké množství různého materiálu. Někdy v roce 1965 přišel na policii v Tachově jeden Němec z NDR, který tvrdil, že jako vězeň z koncentráku ve Flossenbürgu pracoval se skupinou vězňů na budování velkých bunkrů za Lesnou. Všechny spoluvězně prý postříleli a jemu jako jedinému se podařilo utéci. Tachovští policisté šli s ním to místo hledat, ale ten den to místo nenašli. Druhý den byli tachovští policisté z případu odvoláni a převzala to Praha. To místo, kde by měly být bunkry, náš klub hledá bez úspěchu už 15 let. Jednou jsme se dostali k jednomu starému hajnému, který tam měl od války revír. Když jsme mu řekli, co hledáme, tak nám řekl: chlapci hledáte špatně, já vím kde to je. Až mi sundají sádru (měl zlomenou ruku), tak já vám to místo ukážu. Když mu sundali sádru, tak hajný umřel a nám nic už neřekl.
Nevím, jaká skupina 37 vězňů byla v hromadném hrobu za Starou Knížecí Hutí. Možná se už to nezjistí. Ale je možné, že se ještě podaří najít chybějící hromadné hroby a také bunkry, které kopali vězni.
Na závěr několik fotografií z akce archeologů při průzkumu bývalého hromadného hrobu u Staré Knížecí huti. Dřevěný kříž na závěr byl nahrazen kovovým.


Soucek.

Aautorem starých černobílých fotografií je pan Hynek Altman st.

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/lesni-tajemstvi-za-lesnou-311.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO