DetektoRING

Minelab X-Terra 50 field test
Publikováno: Monday, 25.09. 2006 - 10:51:15
Téma: Testování


Český překlad field testu detektoru Minelab X-Terra 50 od Des Dunne (Field Application Specialist Minelab International). Originál byl publikován v magazínu Treasure Hunting, January 2006...Minelab X-Terra 50 celkový pohled


Firma Minelab není žádným nováčkem ve výrobě kvalitních detektorů, ale většinou se jedná o robustní těžké přístroje. Obrat nastal s novou sérií odlehčených detektorů, které využívají technologii V-flex. K dostání jsou 2 modely - X-Terra 30 a X-Terra 50 ( 50 má víc uživatelských režimů a funkcí).(již existuje i X-Terra 70 - pozn. překl.)

Firma začala vyrábět lehké jednofrekvenční detektory poměrně pozdě. Minelab konečně vyslyšel své zákazníky a poskytl jim jednu z věcí, kterou hledači potřebují nejvíce - lehký detektor. Výkony přístrojů, které pracují na jedné frekvenci (VLF), hlavně ty s ID systémem, mají ještě co dohánět. Se starým VLF systémem byl problém identifikovat předmět i v hloubce kolem 4 palců. Také postrádaly lock on( uzamčení)? pozitivních a neměnných hodnot na stupnici - podle stupně mineralizace půdy se mohly hodnoty dostat do záporných čísel i při pozitivním cíli a v konečném důsledku mohly způsobit zmatky při hledání.

Vývojáři firmy Minelab se věnovali těmto problematickým oblastem, zdokonalili stávající technologii a přišli s novým systémem, který nazvali V-flex.

Objasnění pojmu V- flex

V-flex z části využívá digitálního a kombinovaného signálu k rozšíření jednofrekvenční technologie tím, že nahradí většinu analogových obvodů DSP obvody. Malé množství analogových obvodů, které systém stále využívá, bylo speciálně navrženo a upraveno tak, aby dosahovalo co nejvyšší citlivosti, stability a opakovatelnosti, která je nutná pro dosažení určitého výkonu při digitálním zpracování. Tak radikální posun od tradičního přístupu byl umožněn pokroky v elektronice, kterou najdete třeba ve spotřební elektronice jako jsou mobilní telefony a přenosné audio přehrávače ( I-Pod).

Co tato změna znamená pro uživatele X-Terry?

Tato technologie představuje spolehlivý výkon a zvýšenou odolnost k okolním podmínkám, jako je mineralizace půdy, elektromagnetické rušení a teplotní výkyvy.

V-flex vyžaduje sondy, které mají vysoký standard, jsou ručně vyrobené a kalibrované. Vždy, když detektor zapnete, mikroprocesor v control boxu začne komunikovat se sekundárním mikroprocesorem uvnitř sondy a zaznamená:

 1. Druh cívky - koncentrická, DD
 2. Velikost cívky
 3. Frekvenci, na které cívka pracuje

Frekvenci, se kterou se bude pracovat neurčuje detektor, ale sonda, kterou k detektoru připojíte. Takže máte opravdu "detektor budoucnosti", který můžete vylepšovat tak často, jak potřebujete a také podle toho, jaké cívky budou dostupné na trhu. Jediné, co musíte udělat, aby jste dosáhli různých výsledků na různých druzích půd a místech, je vyměnit cívku. Například pokud budete chtít hledat drobné předměty více na povrchu, použijete cívku s vyšší frekvencí. Pro hledání větších objektů ve větších hloubkách použijete cívku s nízkou frekvencí.

Mimochodem, i původ názvu nového detektoru je zajímavý. Vznikl složením slov "Ex" = "ze" a "Terra" = "země", což dohromady dává "X-Terra"- "ze země".

Návod k použití

Příručka má 60 stran a rozměry pasuje přímo do kapsy, takže si ji můžete brát s sebou. Je velmi podrobná, popisuje 2 modely - X-Terru 30 a 50 - do nejmenších detailů. Je prošpikovaná ilustracemi a vysvětlivkami všech ovládacích prvků. Mezi X-Terrou 30 a50 je několik velkých rozdílů, proto je nutné prostudovat manuál. Já jsem testoval model X-Terra 50.

Ovládací prvky

Detektor nemohl být jednodušší. Navíc má několik vychytávek, které každý uživatel jistě ocení. O nich se rozepíšu později. Nyní si popíšeme ovladácí panel:

POWER - tlačítko zapíná a vypíná detektor, maže vytvořené šablony a obnovuje tovární nastavení.

X-Terra 50 je napájena čtyřmi 1,5 V bateriemi. Ty jsou umístěny uvnitř control boxu a zajištěny odklopnými dvířky. Uváděná životnost baterií je 25 hodin u alkalických článků.

MENU SELECT - výběr menu - umožňuje přístup a listování nastavením detektoru

PP/DETECT - pinpoint, má 2 funkce: a) využívá se při přesné lokalizaci cíle

b) vrací do režimu "detect"

PLUS a MINUS - mění nastavení hodnot, a zajištují pohyb po dikriminačních segmentech na LCD

PATTERNS - umožňuje procházení několika druhy diskriminačních šablon

ACCEPT/REJECT - zapíná nebo vypíná jednotlivé diskriminační segmenty

ALL-METAL - všechny kovy - přepíná mezi režimem diskriminace a hledáním všech kovů

GROUND BALANCE - odladění vlivu půdy. Tahle funkce nemohla být jednodušší a rychlejší. Jen stiskněte tlačítko, pohněte cívkou několik centimetrů nad zemí nahoru a dolů. Za pomoci tlačítek +/-upravujte odladění -pokud je tón hluboký stiskněte (+) , pokud je vysoký stiskněte (-). Poté stiskněte Detect a vliv země je odladěný. Zároveň mějte na paměti, že se to nemusí podařit na mokrém slaném plážovém písku. Pokud chcete hledat na pláži, musíte upravit citlivost i diskriminaci. Když máte problém s odladěním vlivu země na jakékoliv půdě, snižte citlivost a zkuste to znovu.Minelab X-Terra 50 - čelní panelUspořádání tlačítek

Je velmi přehledně udělané, všechna tlačítka jsou lehce dosažitelná palcem nebo ukazovákem. Tlačítka PP a All metal jsou uložená tak, že můžete bez problémů přeskočit z jednoho na druhé. Pokud uslyšíte "pochybný" signál, který by mohl znamenat, že cílem je hluboko uložené železo nebo něco prolomilo vytvořenou šablonu dikriminace, jednoduše stiskněte all metal a podívejte se na displej. Pokud je tón hluboký, doplněný čísly -9, -6, -3, předmět je pravděpodobně železný. Znovu stiskněte All metal a detektor se vrátí zpět k vytvořené šabloně, nemusíte mačkat knoflík Patterns. Právě tohle je jeden ze zlepšováků, které jsem vychvaloval před chvílí.

Asi nejdůležitější tlačítko je výběr menu - Menu select. Umožňuje procházet všechny nastavitelné funkce detektoru:

 1. Hlasitost 1-20
 2. Citlivost 1-20
 3. Odstup šumu - má 3 stupně 0- přednastavené, +1 a -1

Uspořádání stupnice

Stupnice je rozdělena do 8 důležitých oddílů.

 1. Dva druhy diskriminace, ikony jsou označeny 1 a 2 (poznámka- All metal má taky svoji ikonku, na displeji svítí AM)
 2. Železné předměty - -3,-6, -9
 3. Neželezné předměty - +3 - +45
 4. Indikátor hloubky - 5 šipek ve tvaru "V", které se pohybují směrem dolů (přesnou hloubku mince je detektor schopný ukázat do hloubky 20 cm)
 5. U diskriminace si všimněte jedné věci- když si zvolíte diskriminaci, objeví se na spodní straně displeje malý černý čtvereček. Takový předmět bude ze železa, číselně bude odpovídat -3, -6, -9 a bude odmítnut. Můžete se rozhodnout, jakou šablonu v diskriminaci si zvolíte pro místo, na kterém budete hledat. Například pokud kopete na pláži, kde je spousta odpadu - kroužky od plechovek, celé plechovky- můžete se rozhodnout, že nebudete akceptovat čísla +12 a + 36. Další vychytávkou X Terry je funkce overload - přetížení. Ta může pomoci při identifikaci mělce uložených plechovek. Na druhé straně na místě, kde předpokládáte výskyt většího množství ražených mincí, by bylo dobré akceptovat předměty s čísly od +3 do +18 - klidně i vyšší a nižší čísla, záleží na tom, jak moc jsou mince opotřebované a poničené.

 6. Na stupnici je něco, co jsem předtím nikdy neviděl na jiném detektoru - ikonka, která zobrazuje, zda jsou sluchátka připojeny. Když jsem funkci viděl poprvé, zdála se mi divná, ale později jsem ji ocenil. Je to další místo, které ukazuje genialitu Minelabu. X- Terra si umí zapamatovat 2 rozdílné hladiny hlasitosti - jednu, kterou máte nastavenou při zapnutých sluchátkách a druhou bez nich. Mezi nimi přepíná v závislosti na vytažení nebo zastrčení sluchátek - geniální. Zástrčka pro sluchátka je čtvrtpalcová a je umístěna uvnitř control boxu. Zástrčka má gumový protiprachový kryt, který by měl být zavřený, pokud se zástrčka nepoužívá.
 7. Indikátor stavu baterií - při vložení plných baterií se objeví 2 černé čtverečky. Další zajímavá funkce X-Terry v oblasti zvuku - pokud při hledání nepoužíváte sluchátka, snižuje se hlasitost postupně tak, jak se vyčerpávají baterie, aby se ušetřila energie. Takže můžete hledat déle než s jiným srovnatelným detektorem.
 8. Číslelný ID blok - jde o velké digitální číslice, které ukazují vodivost zkoumaného předmětu. Čísla budou pozitivní, pokud se nejedná a předmět ze železa a v režimu All metal budou klesat do záporných hodnot, pokud bude předmět ze železa. Zvuková signalizace, která má 4 stupně, bude kolísat mezi hlubokými tóny pro železo a vysokými pro velmi vodivé předměty.
 9. Pinpoint- zobrazí se vnější uzavřený kruh, ve kterém se objeví další kruh, pokud je cívka přímo nad středem předmětu. Čím dále je cívka od předmětu, tím víc bude vnitřní kruh mizet a začne se zase objevovat, až se přiblížíte k zakopanému předmětu. Zároveň detektor vydává zvyšující se tón, který vyvrcholí, když se octnete přímo nad předmětem. Sledovat tuto funkci a používat ji je pravý požitek. X-Terra má jeden z nejlepších PP, se kterým jsem se setkal.

Tlačítko Přijetí/Odmítnutí

Při továrním nastavení diskriminace nebo v tom, které si sami vytvoříte, se objevují čtverce diskriminace, které jsou přiřazené k číslům - negativním i pozitivním, které X-Terra dokáže objevit.

Pokaždé, když objevíte předmět, uvidíte na displeji jeho číselnou hodnotu.Čtverečky, které představují vodivost, se budou pohybovat nahoru nebo dolů, zastaví se na příslušné číselné hodnotě a 3x zablikají. Pokud se rozhodnete, že předměty tohoto typu nechcete( např. kroužky od plechovek na pláži), můžete je zablokovat a detektor přestane vyhledávat přímo tuto ID hodnotu. Jednoduše stisknete tlačítko Accept/Reject a ikonka, která přísluší přímo číselné hodnotě tohoto předmětu 3x zabliká a zůstane svítit. Detektor ukáže , že jste číslo úspěšně zablokovali. Pokud se později rozhodnete zablokování "vypnout", třeba proto, že si budete chtít vytvořit novou šablonu, uděláte následující. Šipkami +/- přejděte na zablokované číslo a znovu stiskněte tlačítko Accept/Reject. Nemůže to být snadnější. Můžete zablokovat tolik předmětů, kolik chcete. Pokud chcete na pláži hledat jen jednolibrovky , přejeďte cívkou minci, aby si detektor zapamatoval její číselnou hodnotu a ostatní čísla (čtverečky) deaktivujte. Dejte si pozor - zvláště to platí pro kroužky od plechovek - může se vám stát, že detektor bude stále vyhledávat stejně vypadající předměty, ale s jinou vodivostí. Pokud chcete použít další druh diskriminace, pokračujte. Ale pokud chcete maximalizovat své nálezy, použijte jen takou diskriminaci, jakou vám vaše trpělivost dovolí.

Mazání šablon

Tato funkce nemohla být jednodušší. Mám dojem, že vývojáří Minelabu věnovali pozornost tomu, co hledač, jehož čas je vzácný, v terénu opravdu potřebuje. Nastavené šablony zůstanou v paměti i při vypnutí detektoru. Smazat šablony je jednoduché. Stiskněte a přidržte tlačítko šablony, znovu zapněte detektor jedním stiskem tlačítka Power. Během startovací sekvence uvolněte tlačítko šablony. Po nastartování detektoru se objeví na displeji zpráva ve znění " šablony vymazány" a ozve se jasný signál.

Testování na pláži

X Terru jsem dostal k otestování uprostřed léta. Nebyl jsem moc spokojený, počasí bylo špatné a z několika předchozích výletů na pláž jsem si nepřinesl nic cenného - skoro nikdo sem nechodil a tím pádem nemohl nic ztratit. Na většině polí byla ještě úroda, takže k prohledání mi zůstaly jen louky a břehy řek. Jednoho dne konečně vysvitlo slunce a bylo horko. Nechal jsem písek týden proschnout. Jedno dopolední hledání v suchém plážovém písku mi vyneslo 25 liber. Za několik dní se opakovalo to samé na jiné pláži a já jsem vykopal nejen kolem 80 liber v mincích, ale i mnoho jiných předmětů. Měl jsem nastavenou nízkou nebo žádnou diskriminaci a nízkou citlivost na stupni 8. Rozběhl jsem se po pláži a vybíral nedávno ztracené věci, které ležely téměř na povrchu. Detektor měl, díky své nízké váze (a díky zapnutému pásku loketní opěrky), nejlepší ovladatelnost, jakou jsem doposud viděl. Pohyboval se jednoduše a rychle, bez nutnosti zvedat cívku, ve směru, kam jsem jej namířil.

Při odlivu jsem zamířil do mělké vody, ponořil cívku a čekal, že uslyším falešné signály, ale nic se nestalo. Lehce jsem našel několik dalších mincí. Když detektor vydal pár falešných tónů ( několik jich bylo), po snížení citlivosti se už neozvaly. Když jsem se s detektorem víc seznámil, začal jsem experimentovat s citlivostí nastavenou na vyšší úroveň. Obyčejnou plechovku najdete v hloubce 20 palců, pokud nastavíte citlivost na stupeň 18. Několik dětských autíček jsem vykopal z hloubky okolo jedné stopy (+/-).Minelab X-Terra 50 - výsledky hledáníBřehy řek

Při dalším hledání jsem prohledal pobřeží řeky. Nálezy nebyly moc cenné, ale X-Terra mě fascinovala svou schopností odmítnout železo a přitom zůstat stabilní a tichá. Jemné signály mi odhalily několik menších neželezných předmětů v blátě mezi kameny. Týden předtím jsem tu hledal s francouzským detektorem a ten většinu předmětů označil jako železo.Minelab X-Terra 50 - výsledky hledáníLouky a lesy

Výlet do lesa byl neplánovaný. Byl jsem k němu donucen dvěma velmi zvídavými plnokrevníky, kteří mě sem zatlačili, když sem prohledával louku, na které se pásli. Na pastvině jsem našel několik měďáků, jeden v hloubce 11 palců a přesto měl dobrý signál. Ze 7 palců jsem vykopal kroužek na holuba s číslem GB87 S15425. Když jsem se snažil lokalizovat další předmět, přiblížili se koně. Zatroubil jsem rychle na ústup, protože před pár lety jsem na stejném místě měl ošklivý koňský "zážitek". Předmět jsem musel nechat v zemi. Prohledal jsem lesní cestu, která byla neuvěřitelně zamořená odpadem - hlavně foliemi a kroužky od plechovek. Nakonec jsem objevil několik mincí. Stříbrňáček si vždycky odnesu domů rád.Minelab X-Terra 50 - výsledky hledáníStrniště

Ke konci léta konečně posekali několik "mých" polí. Byl to velice pěkný pohled, zlato kam až oko dohlédne. Ale najdu já něco zlatého? Na zlato jsem štěstí neměl, ale o to víc jsem vykopal stříbra. Jednoho odpoledne, byl to můj třetí výlet na to stejné pole, detektor vydal velmi jasný a ostrý signál a na displeji se objevilo číslo 15. Véčka ukazovaly dolů do hloubky asi 6 palců. Během kopání ve změklé půdě a skenování vyhrabané hlíny detektor hlasitě " zazpíval" nad malou hnědou hroudou. Po zvednutí a rozdrobení se nejdřív objevil dlouhý kříž - s největší pravděpodobností to byl ražený stříbrný půl halíř z doby Edwarda IV.. Bohužel, asi byl převálcovaný pluhem, protože měl kousek ulomený, ale i tak to byla pěkná mince.Minelab X-Terra 50 - výsledky hledáníUvláčené pole

Největší překvapení mě čekalo na poli, kde jsem hledal už minulý rok. Použil jsem tu spoustu detektorů za různých povětrnostních podmínek a na různých druzích půdy. Za 2 hodiny jsem měl v kapse během jediného dne (bylo krásně a sucho) 15 přezek. Nejzajímavější na tom je, že všechno to byly drobné a úzké předměty, které někdo pravděpodobně ztratil při polních pracích. Jeden nález mě zvlášť potěšil - ozval se ostrým "klip - klip" pozitivním dvojitým signálem. Ukázalo se, že je to třetina stříbrné penny. Vykopal jsem ji z hloubky asi 5 palců. Kdykoliv najdu poloviční nebo rozseknutý čtvrťák, zajímá mě, kde je zbytek. Tohle je na hledání to zábavné, pořád řeším nějaké záhady. Našel jsem ještě další 3 opotřebované mince - takže celkový výsledek tohoto testu byl 5 mincí. Téhle mašince opravdu polní půda svědčí.Minelab X-Terra 50 - výsledky hledáníMinelab X-Terra 50 - výsledky hledáníZávěr

Když se vrátím v paměti ke dni, kdy mi došla malá hnědá krabice, nikdy by mě nenapadlo, že je v ní zabalený takový trhák. Mám dojem, že to, co se říká o malých balíčcích, bude nakonec pravda. V tomto případě to pravda určitě byla - X-Terra 50 v celé své velikosti nebo spíš malosti , je velice dobrá.

Opravdu perfektní vlastností tohoto detektoru je, že po skončení hledání můžete shaft rozložit na 3 části a sundat control box kvůli bezpečnější přepravě. Ti, kteří preferují veřejnou dopravu nebo si chtějí vzít detektor na dovolenou, ocení rozkladatelnost nejvíce, protože se přístroj dá uložit do malé tašky.

Uvedení nové řady, spolu se širokou škálou dalších detektorů firmy Minelab, dokáže uspokojit každého zájemce. Je to perfektní detektor kovů a dovedu si představit, že bych jej používal.

Specifikace:

Výrobce: firma Minelab

Model : X-Terra 50

Přenos: V-flex jedna frekvence

Cívka: standardní 9 palcová koncentrická, 7,5 kHz

Displej: LCD

Audio: vnitřní reproduktor a 0,25 palcový vstup pro sluchátka

Hledací režimy: pohybový detektor, diskriminace, vícesegmentový notch - Accept/reject

Vlastní nastavení: osobní šablony pro diskriminaci

Identifikace cíle: digitální číselný displej + 4 tóny

Baterie: 4 x AA, alkalické nebo NiMh/NiCd - nabíjecí

Loketní opěrka: vypolstrovaná, má 4 různé pozice, se stojanem a páskem pro upevnění kolem ruky

Délka maximální (ve složeném stavu): 56 palců - 1,42 m

Délka minimální (ve složeném stavu): 48 palců - 1,22m

Hmotnost: s bateriemi - 2,9 liber - 1,3 kg

Doplňky: sluchátka, kryty na cívky, kryt proti nepřízni počasí, cívky

Kontakt: navštivte nejbližšího prodejce firmy Minelab nebo se podívejte na stránky www.minelabx-terra.com a objednejte si DVD zdarma
Anglický originál článku byl publikován v magazínu Treasure Hunting January 2006. Překlad z angličtiny do češtiny provedla Zmijice

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/minelab-x-terra-50-field-test-63.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO