DetektoRING

Poohlédnutí za Kdyní 2009
Publikováno: Monday, 21.09. 2009 - 07:35:12
Téma: Setkání a srazy


Letošní setkání ve Kdyni odstartovalo jako tradičně v pátek krátce po poledni, kdy se začali v kempu objevovat tváře prvních známých i nových návštěvníků. Ranní páteční počasí trochu zazlobilo a nahnalo obavu o jeho další průběh, ale nakonec bylo našemu setkání velmi příznivě nakloněno a po celou dobu bylo opravdu hezky.

I přestože jsme loňskou rekordní návštěvnost letos nepřekonali, účastníků přijelo hodně, takže zábava, testování, debatování, popíjení a hodování mohlo probíhat v plném proudu, čímž byl v kempu důkazem bujarý ruch vždy až téměř do ranních hodin.

Jako každým rokem bylo připraveno několik testovacích polygonů, kde si mohl každý ověřit schopnost a výkon svého přístroje. Je bohužel škoda, že testů se vždy účastní zhruba tak pouze třetina návštěvníků z řad hledačů, přičemž by škála jednotlivých značek a detektorů ve finálové tabulce mohla být mnohem bohatší. V testech nejde o žádné soutěžení či předhánění kdo s čím víc a hlouběji, ale pouze o možnost vyzkoušet si schopnost svého detektoru stejně jako umění jej ovládat. Ale i letos se našlo dosti odvážlivců, kteří měli chuť své mašinky u nás potrápit.

Přejděme tedy k polygonům a výsledkům:

1) Hloubkový polygon – úkolem testovaného bylo, aby ohlásil na předem očíslovaná místa, u kterých má odezvu na barevný cíl. U testovacího pole nebyl vyvěšen žádný seznam zakopaných cílů co je u jednotlivých kolíků, aby to měl každý těžší, nebyl tím psychicky ovlivněn a musel se spolehnout pouze na své zkušenosti a nastavení svého přístroje. Veškeré předměty byly v zemi zakopány jednotlivě (barva, železo nebo minerál). Žádný z cílů nebyl kombinovaný, aby odezva byla jednoznačná. Nastavení přístroje bylo zcela ponecháno vždy na každém osobně.

2) Kosťův hloubkový polygon – do předem zakopané plastové šachty byla postupně pomocí odvíjení kotouče spouštěna komunistická koruna, přičemž aktuální hloubka se zobrazovala v okénku na číselném pásmu. Bylo zde i přihlédnuto a poté zapsáno do tabulky, v kterém režimu bylo hledáno (all metal / disc.). Výsledky z tohoto testu nejsou zahrnuty ve finálovém procentuálním výsledku.

3) Polygon určovací – v zemi byly zakopány 4 cíle (zrezlé pivní víčko, drobná středověká stříbrná mincička, komunistická koruna a hliníkový 50-haléř). Dotyčný měl přiřadit cíle k jednotlivým kolíkům. Výsledky z tohoto polygonu rovněž nejsou zahrnuty v procentuálním výsledku testování, neboť by zde byly některé detektory znevýhodněny oproti ostatním a tento polygon byl spíše jen takový relaxační a pro zábavu.

4) Polygon separační – na ploše 1,5 x 1,5 metru bylo v železe silně zamořeném prostředí zamaskováno 5 měděných plíšků, simulujících drobné mincičky. Všechny plíšky byly zahrabány pouze několik cm pod povrchem. Úkolem bylo označit plastovými kolečky místa, kde dotyčný se svým přístrojem detekoval barevný cíl. Tentokráte byly počítány i označené nebarevné cíle a vše je zobrazeno ve výsledné tabulce.

5) Hloubkový pohybový polygon – tento polygon byl na letošním srazu úplnou novinkou. Na ploše 2x3 metry bylo v poměrně těžší půdě zakopáno převážně hlouběji 11 cílů (z toho pouze 9 barevných). Vše jsme se zde snažili co nejvíce přiblížit reálnému hledání, neboť každý hledač dobře ví, že lepší hledané předměty se většinou v podobném prostředí vyskytují. Testující mohl s libovolným nastavením křížem krážem „prošmejdit“ vytyčený prostor a měl za úkol plastovými kolečky opět označit nalezené barevné cíle. Po skončení prospekce byl přes hledací plochu položen dřevěný rám, který byl provázkem narastrován do 70 políček (A – G, 1 – 10). Veškeré označené body byly následně zaneseny do připravené tabulky. I zde jsme započítávali mimo správně umístěných koleček i cíle označené chybně. Chybně byly brány jak označené cíle neželezné, tak i označené odezvy i z jiných míst, než kde byly předměty skutečně zakopány. Vše je opět obsahem společné výsledkové tabulky a konkrétní výsledky jednotlivých přístrojů z tohoto polygonu jsou k vidění v druhém přiloženém souboru („Hloubkový pohybový polygon 2009“).

Výsledková Tabulka:
Do výsledkové tabulky byly zaznamenány veškeré dosažené výkony testovaných značek (pokud se všech jednotlivých testů účastnili) a na závěr byla v procentech vyčíslena (samozřejmě relativní) úspěšnost. Do této procentuální tabulky byly započítávány pouze výsledky z hloubkového, separačního a pohybového polygonu. Jde o jednoduchý propočet mezi všemi zakopanými barevnými cíli (19 na hloubkovém, 5 na separačním a 9 na pohybovém = celkem 33 možných cílů) ke skutečně zaznamenaným. Chyby se do výpočtu nepromítly, ale jsou v tabulce jak jednotlivě, tak v celkovém součtu taktéž uvedeny.
Všechny uvedené výsledky jsou vždy závislé na více faktorech, počínaje dobrým nastavením přístroje na danou půdu, jeho znalostí a v neposlední řadě uměním s ním zacházet. To by si měl každý při jejím prohlížení uvědomit.
Údaje v tabulce nejsou nikterak vymyšlené nebo překroucené, vše bylo aktuálně na polygonech zaznamenáno, přičemž každý účastník dostal po skončení testu přesnou kopii svých výsledků pro případ kontroly.


Souhrnná tabulka výsledků Kdyně 2009 ve formátu XLS


Hloubkový pohybový polygon - tabulka výsledků Kdyně 2009 ve formátu XLS


Poděkování:
Rádi bychom tímto poděkovali provozovatelům Chatové osady Hájovna, že nám opětovně umožnili uspořádat naše setkání v tomto klidném a příjemném prostředí.
Neméně poděkování stejně tak patří opět našemu skvělému výčepnímu a provianťákovi v jedné osobě Jindrovi a taktéž jeho pomocníkům za téměř nepřetržité hašení naší věčné žízně a sycení kručivých žaludků.
Další dík patří rovněž Kosťovi za propůjčení jeho „testovací šachty“, která se již těšila oblibě při loňském testování, a díky které jsme mohli zas obohatit naše letošní polygony.

A na závěr nesmíme zapomenout poděkovat všem návštěvníkům akce, kteří se díky své účasti postarali o příjemnou zábavu a dobrou náladu v průběhu celého setkání. Bylo to prostě s vámi všemi opět fajn!!!
Přejeme všem do dalšího období hodně úspěchů (a samozřejmě nejen těch hledačských), především však zdraví, abychom se zas za rok mohli všichni v plné síle, zdraví a dobré náladě sejít ve Kdyni na Hájovně.

Na viděnou za rok!

Spolek hledačů Vladivoj

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/poohlednuti-za-kdyni-2009-205.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO