DetektoRING

Sedmero nálezů, pokladů
Publikováno: Wednesday, 12.05. 2010 - 11:06:46
Téma: Příběhy


Nález č. 1: Začnu tím nejsnadnějším již lokalizovaným. Jedná se o muniční sklad Rudé armády, kde ke konci 2.světové války měli uskladněnou munici a údajně i zbraně německého wehrmachtu.

Před odchodem ruských vojsk byl sklad zahrnut a dodnes zůstal v původním stavu. Sklad se nachází v soukromém vlastnictví na soukromém pozemku a mám povolení majitele k jeho vykopání. Zde bych přizval ke spolupráci nějakého odborníka "válkaře", neboť nedisponuji znalostmi z tohoto oboru.

Nález č. 2:
Tenhle nález resp. poklad je ze všech sedmi nejtvrdším oříškem. Jedná se o slavkovský poklad, přesněji o pokladnici cara Alexandra I. Pavloviče, šest soudků zlatých a šest soudků stříbrných mincí určených hlavně na žold jeho vojska. Hodnota dle různých odhadů se pohybuje od 40 do 90 mil.Kč. Zde musím uvést příběh, který se v našem rodu vypráví z pokolení na pokolení.

Kolem roku 1830 přišli do vesnice u Slavkova u Brna dva Francouzi (pro znalé tématiky jen připomenu události kolem roku 1829, jejichž hlavním protagonistou byl Josef Andrejevskij), ve vší tajnosti si najali spolehlivé pacholky a začali po nocích na několika místech hloubit jámy, hlubší než výška urostlého muže. Časem jim došly prostředky a tak se jeden vrátil do Francie a ten druhý, který uměl německy, si vzal vdovu po místním statkáři, na jehož pozemcích kopali.Tohle je zakladatel našeho rodu. Později vyšlo najevo, že hledali carskou pokladnici,o níž měli informace od ruských zajatců. Postupně proběhlo několik pokusů rodiny o její vyzvednutí, naposledy cca před 40 lety při melioraci nedalekého potoka. Vzhledem k tomu, v jakém režimu utajení se informace předávaly, se domnívám, že mám celkem exaktní informace o případném umístění pokladu. Zde si dovolím parafrázovat slova Dr. Michala Vaňáčka ..."bohužel navzdory značné pozornosti hledačů se dosud nepodařilo objevit ruský poklad, svěřený naší zemi v pohnutých chvílích bitvy, v níž nikomu z účastníků nezáleželo na zlatě a stříbře, neboť záchrana života byla přednější. V dnešní době zdokonalených prostředků k zjišťování kovů v zemi by snad nebylo ani pošetilým propátrati oblast slavkovského bojiště a definitivně ověřit či vyvrátit dráždivou zprávu příslušníka preobrežanského pluku, účastníka ukrytí velkého ruského pokladu."

V kontextu těchto slov se chci pokusit pokladnici vyzvednout z těchto důvodů:

1. Mám informace o místě uložení, které dosud nebyly nikde uvedeny

2. Dle všeobecně podporované hypotézy se v téhle oblasti pohybovaly týlové vozy vč. pokladny, ať již pod kontrolou Izmajlovského pluku nebo gardy poručíka Udoma.

3. Většina motivačních faktorů byla pro tuhle lokalitu splněna


Ať už tam poklad je nebo není, většina hypotéz se přiklání k tomu, že ano. Jako pokračovatel rodové tradice jsem nucen se pustit do hledání bez zbytečného humbuku a medializace, v součinnosti s dotčenými institucemi a patřičnými povoleními. Některé prameny uvádějí, že mince byly uloženy v železných soudcích, pravděpodobněji ale byly uloženy v dřevěných soudcích s železnými obručemi o průměru cca 30 cm.

Pokusně jsem uložil do hloubky 3 m několik zrezivělých obručí obdobného průměru, do půdy podobného složení jako v lokalitě hledání a sonda Orlí oko jej bez problému detekovala. Pokud to terénní podmínky dovolí, chtěl bych začít na podzim. Jelikož jsem sám voják v poli, tímto žádám o pomoc někoho s obdobnou nebo stejnou hloubkovou sondou. Pokud možno někoho staršího s dobrou kondicí.

Dalších pět nálezů bude zveřejněno později.

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/sedmero-nalezu-pokladu-219.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO