DetektoRING

Setkání hledačů Kdyně 2007 aneb jak to všechno bylo
Publikováno: Thursday, 04.10. 2007 - 08:46:19
Téma: Testování


Akce začala jako vždycky v pátek zhruba v odpoledních hodinách, kdy se začaly v kempu na Hájovně objevovat staré známé, ale i nové tváře kolegů hledačů. Po vzájemném přivítání se všichni nově příchozí pustili do horlivých diskusí a první nedočkaví návštěvníci se již odebrali zametat cívkou naše polygony.

Rovněž u stánku s občerstvením ze začaly tvořit větší či menší hloučky, aby si vzájemně všichni povyprávěli zážitky a úspěchy se svými „francouzskými holemi“ na baterky. Radek ještě dokončil přípravy na svém poli separačním a dynamickém, čímž byly všechny testovací polygony uvedeny plně do provozu. Kdo měl chuť a zájem, přišel si zde se svým detektorem jistě na své. K vidění byly i speciální přístroje jako například pulsní detektor GPX-4000 či Eureka Gold. Rovněž nový Fisher F75 byl středem zájmu a počínal si na polygonech velice dobře. Je trochu škoda, že ne všichni účastníci navštívili se svými přístroji jednotlivá testovací pole nebo pouze některá – výsledné tabulky mohly být poté přeci jen bohatší o výkony dalších modelů.
S přibývajícími hodinami se začali všichni shlukovat v nejbližším okolí stánku, aby mohli ochutnat něco z Jindrovy kuchyně a doplnit tekutiny po testování nebo vyčerpávající cestě, čímž se páteční program testovací rázem změnil v konzumační. Ač to bylo velkým překvapením, nesl se tento konzumační akt tak trošku v duchu loňské tradice, neboť opět došlo na požívání vysoce výživného iontového nápoje zvaného „Žabí mrd“ – není nutné zde jistě podrobně rozebírat chemické složení. Kdo byl, poznal. Kdo nebyl, dožije se vyššího věku…. Přestože bylo v nočních hodinách poměrně chladněji kombinace ohně se zvučnými akordy kytary a nemrznoucích tekutin z Jindrova stánku zahřála každého nejen na duši. Každý z návštěvníků byl rovněž obdarován symbolickým upomínkovým předmětem – tentokráte ID známky Stalagu. Zde je nutno se omluvit účastníkům za absenci připravené noční zábavné soutěže o „Šumavského norka“. Regule soutěže naleznete v příloze. Dodané detekční zařízení nám bohužel vypovědělo službu. Nebylo by však spravedlivé házet vinu pouze na technickou stránku, poněvadž i lidský faktor v podobě kontrolní komise z našich řad byl rovněž výše uvedenou konzumací „zeleného produktu božkovské fabriky“ silně ovlivněn. Polepšíme se! Potěšil nás však velký zájem a plná řada uchazečů o toto zápolení. Jistě by byli všichni silnými kandidáty.
Věříme však, že páteční noc byla i přes svou náročnost vydařená a poměrně dlouhá...
V sobotu ráno se opět začali plnit stolky před stánkem a lavičky u ohně všemi aktéry z předcházející noci. Zde se osvědčila Jindrova výtečná polévka nazvaná trefně „Ze sousedovic slepice“, která nejednomu návštěvníkovi pomohla po ránu k obnovení primárních životních funkcí. V průběhu dne se ukázali další noví příchozí a stejně jako v pátek bylo na polygonech živo. Odpoledne se někteří nechali zlákat vskutku nádherným počasím a vyrazili zkusit štěstí do okolí. Plni zážitků ba dokonce i pěkných nálezů se postupně navraceli zpět. Někteří kolegové již v sobotních odpoledních hodinách vyrazili k domovu, většina ostatních se však opět jakoby magnetem přitáhla ke stánku či ohni k dalšímu klábosení a požíváním všeho dobrého trávili sobotní večer a noc. A pokud by si někdo myslel, že „žabí“ polévka rozdávaná zásadně ve velkých panácích skončila v pátek, byl by na omylu. Ostatně zlikvidované lahve jsou toho němým svědkem. Zhruba v půlnočních hodinách nás bohužel nečekaně opustil náš šéfkuchař a hostinský v jedné osobě Jindra i se svou obětavou pomocnicí. Ano, i takový nestor jakým Jindra bezpochyby je podlehl dvoudenní konzumaci a jeho tělesná schránka si nekompromisně vyžádala nutnou spánkovou regeneraci. Přesto je nutno brát tuto skutečnost s pohodou, poněvadž se do té doby staral o všechny na výbornou, za což mu také děkujeme. V neděli ráno už byl stánek opět se svojí osádkou připraven. Ráno se přeživší kolegové postupně zotavovali z nočních radovánek a připravovali se na cestu. Poslední debaty, vzájemné loučení a postupně se během dopoledních hodin všichni rozjeli vstříc svým rodným krajům.

Nyní přejděme k polygonům:

Separační polygon včetně dynamického - sestavil opět náš kolega Radek Salanci. Zde byl detektor zkoušen, jak dokáže detekovat barevný cíl mezi různě zamořeným železným odpadem či minerálem. Pod dvěmi plastovými deskami, které byly každá rozdělena na 20 čtverců, byly připevněny barevné cíle (většinou simulující minci) různě kombinované se železem nebo minerálem. Na dynamice bylo naopak testováno, do jaké hloubky zachytí přístroj socialistickou korunu.

Hloubkový polygon - byl stejně jako předcházející ročníky připraven na zkoušku hloubkového dosahu jednotlivých detektorů. Požadavkem bylo, aby přístroje pracovaly převážně v diskriminačním režimu. Nezapomněli jsme opět nechat jedno pole hluché (č.14 – socialistická „pětikačka“.

Tipovací polygon – na šesti polích byly zakopány různé předměty, které si měl dotyčný tipnout (jednotlivé obsahy polí jsou v obrazové příloze). V případě kombinace cíle s čedičovými kameny byl předmět vždy pod nimi. Nikoliv nad.

Určovací polygon – na čtyřech polích byly mělce zakopány cíle, které jsou svou odezvou na stupnicích velmi blízko sebe a každý měl přiřadit k danému poli odpovídající předmět (taktéž viz foto)A) Měděná mincička – flútek
B) Stříbrná mincička – fenik
C) Zmačkaný alobal
D) Zrezlé víčko od piva


Rádi bychom opět upozornili na skutečnost, že veškeré dosažené a zaznamenané výsledky jednotlivých přístrojů jsou závislé na více faktorech. Především však na schopnostech nastavení a zkušenostech daného operátora, který s přístrojem pracoval. Přesto však dosažené výsledky svou vypovídající hodnotu mají a lze si o jednotlivých detektorech určitý obrázek vytvořit. V případě pochybností je samozřejmě nejjednodušší navštívit další ročník našeho setkání a ukázat, že s daným detektorem lze dosáhnout ještě lepších výkonů.

Výsledky testů ve formátu XLS:

Dynamický test
Polygon - výsledná tabulka
Separace A
Separace A-1
Separace A-2
Separace B
Separace B-1
Separace B-2

Závěrem bychom chtěli především poděkovat všem účastníkům za návštěvu a vytvoření perfektní a pohodové atmosféry. Jmenovitě patří velký dík Radkovi Salancimu za opětovné vytvoření propracovaného separačního polygonu na opravdu vysoké úrovni, kde strávil zas většinu svého času. Zapomenout nesmíme ani na přítele Jezera, který nám udělal prezentaci části své obsáhlé sbírky knoflíků včetně odborného komentáře. A v neposlední řadě patří dík adminům všech webových stránek, kteří nám vyšli vstříc a zveřejnili nám naši pozvánku včetně tohoto souhrnného článku.
Rovněž počasí stálo při nás a na sklonku září bychom si jen stěží mohli přát lepší.

Ještě jednou všem děkujeme a věříme, že se příští rok v minimálně stejné sestavě jako letos opět v pohodě a zdraví setkáme.

Srdečně zdraví
domažlický spolek hledačů Vladivoj

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/setkani-hledacu-kdyne-2007-aneb-jak-to-vsechno-bylo-115.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO