DetektoRING

Tesoro Tejón
Publikováno: Wednesday, 19.07. 2006 - 23:00:19
Téma: Testování


Český překlad field testu detektoru Tesoro Tejón od Marta Hoffmana. Originál byl publikován v magazínu Treasure Hunting, July 2004.Letos (2004) jsem měl to štěstí, že jsem se setkal s Gertem Gesinkem, holandským dovozcem detektorů firmy Tesoro. Zmínil se mi, že firma dala do prodeje nový typ detektoru – Tejón, a že bude brzy dostupný i v Evropě. Zmínil se o pár detailech, které okamžitě podnítily můj zájem – slíbil, že mi jeden vzorek na testy pošle hned, jakmile dojde zásilka z Ameriky. Gertův popis Tejónu mě přiměl vyhledat doplňující informace na internetových stránkách firmy Tesoro. Tejón tu byl presentován jako velká novinka , největší důraz byl kladen na jeho nový vzhled – to mě přivádí k zamyšlení, jak může změna barvy zvýšit výkon detektoru. Letmo jsem pročetl reklamní leták a vrhl se na čtení článku z testování. Ten se ukázal být mnohem obsáhlejší, se spoustou odkazů na americké stránky, kde jsou popisy testování detektorů. Na stránkách bylo mnohem více informací a všechny prezentované nálezy byly učiněny na místech, která již byla v minulosti prohledána. Nálezy obsahovaly spony a knoflíky většinou z poloviny 19. století ze starých stanových městeček. Popisy nálezů tvrdily, že Tejón je schopný vyhledat tyto předměty ve větší hloubce než jiné detektory – bohužel, podmínky v Americe jsou na míle vzdálené těm v Evropě, proto je nelze srovnávat. Krátce po mé návštěvě internetových stránek mi byl detektor doručen domů. Rychle jsem jej vybalil. První věc, které si všimnete je změna barvy Tejónu. Pryč je ta známá zlatá a hnědá, kterou nahradila sympatická šedá a černá spolu se světle modrou na control boxu. Control box je typu MikroMax, ale nemá možnost upevnění na opasek – ostatně u tak lehkého detektoru to ani není potřeba. Detektor pracuje na 8 AA baterií. Schránka na baterie je pod loketní opěrkou, což napomáhá jednodušší výměně baterií a Tejón je i lépe vyvážený.

Tesoro Tejón - control boxOvládací prvky
Na control boxu je 6 otočných knoflíků a (nově na Tejónu) trigger switch ( přepínač ovládaný prstem ruky) umístěný pod control boxem. To umožňuje rychlejší a jednodušší změnu mezi pinpointem a kontrolou cíle s alternativní dikriminací,o které bude řeč později.
V levém dolním rohu je potenciometr pro odladění vlivu půdy (adjustable ground control), nad ním knoflík pro nastavení prahové úrovně (threshold). Ve středu je potenciometr pro nastavení frekvence tónu (audio tone), který umožňuje měnit signalizační tón tak, jak Vašemu sluchu nejvíc vyhovuje. Nastavení lze použít v módu All metal i v režimu diskriminace. Vpravo dole je potenciometr pro nastavení úrovně diskriminace (Disc level) - jinak taky primární neboli hlavní diskriminace, která je vždy nastavená na všechny kovy. Zbylé dva potenciometry jsou citlivost (sensitivity) a alternativní diskriminace.
Alternativní diskriminace – novinka firmy Tesoro. Ve spojení s trigger switchem by jste měli kopat méně odpadu a soustředit se na lepší cíle. Teď je ten nejlepší čas vysvětlit, co tahle věcička vlastně umí. Alternativní diskriminace je vlastně druhý stupeň diskriminace. Řekněme, že běžně nastavujete diskriminaci nad železo a detektor vydává přerušované tóny, při kterých si nejste jisti, že je pod sondou opravdu železo. Když nastavíte alternativní diskriminaci mírně nad úroveň normální diskriminace a použijete trigger switch ( směrem od sebe) tón už se neozve, pokud je opravdu pod zemí železo. Přitažením trigger switche ( směrem k sobě) aktivujete pinpoint.
Když už mluvíme o potenciometrech, je třeba říct, že se pohybují velmi lehce, obzvláště ten na odladění vlivu půdy. Protože zásuvka na sluchátka je na zadní straně control boxu může napnutý kabel od sluchátek knoflíkem pohnout a velmi lehce změnit nastavení. Mluvil jsem s dalšími uživateli Tejónu a zdá se, že tento problém je běžný. Abych tomu předešel, umístil jsem okolo něj malý gumový „O“ kroužek, který má zamezit náhodným pohybům. Funguje to skvěle.

Praktický test
Byl pátek 13 a já se konečně stal majitelem Tejónu. Vydal jsem se jej otestovat na skládku zeminy. Na vysvětlenou – žiji v Delftu v holandsku a většina mého hledání se odehrává právě na zamořené půdě nebo na navážkách, kde je půda silně mineralizovaná. Měl jsem málo času tím pádem i malou příležitost využít všechny funkce Tejonu, ale můj první dojem byl, že pracuje velmi dobře. Když Tejón něco najde, ozve se čistý signál, takže jsem byl schopen bez problémů rozluštit, kde předmět leží, bez nutnosti použít pinpoint. Na konci asi 90 minutového hledání jsem našel 6 mincí ze 17. – 18. století ze slitiny mědi ( v holandštině se nazývají duit/ duiten) spolu se stříbrným klíčem k hodinám a dětským prstenem z měděného drátku se skleněným „kamínkem“. No, možná pátek 13 není zas až tak nešťastný den. ( Ta pověra o neštěstí vznikla, protože 13. října 1307 bylo zahájeno rozsáhlé zatýkání templářů ve Francii…)
V neděli 15. února jsem vyrazil s Martem a Levim ( moji 2 synové) na místo, kde se v 17., 18. a 19. století ukládal odpad z Delft. Půda je tu hojně mineralizovaná, takže pro hledání tu jsou špatné podmínky. Před pár lety jsme tu našli hodně mincí, přezek, kulek, pečetí a spoustu jiných věcí, ale ty časy jsou už dávno pryč. Dnes potřebujete dobrý detektor, aby jste alespoň něco vykopali.
Začal jsem hledat s elispovou 2D cívkou a během několika minut jsem našel 2 měděné mince. Okamžitě mě napadlo, že informace, které jsem získal na webových stránkách firmy Tesoro byly správné - Tejón opravdu dobře vyhledává hluboko uložené předměty. Signály byly zřetelné. Jasně jsem slyšel rozdíl mezi malým železným odpadem a barevným kovem. Navíc nebylo vůbec potřeba použít pinpoint. Některé z mincí ležely v hloubce asi 10 palců.
Potom jsem vyzkoušel 8 palcovou koncentrickou cívku. Také se osvědčila, zvuk byl plný a jasný i přes ztížené půdní podmínky a tak mi přibyla do nálezů další mince. Příběh se opakoval a já našel během krátké chvilky další pěkné věci v pozoruhodné hloubce.
Nakonec jsem použil standardní koncentrickou „spider“ cívku, bohužel neměla ty vlastnosti, které jsem očekával. Na některých místech jsem musel kopat mírně do strany od místa signálu – tohle je typické pro tento druh cívky a je to způsobeno například mincí postavenou na hranu.
V úterý 17. února jsem musel navštívit jednoho farmáře, abych si u něj obnovil povolení k hledání na jeho pozemcích. Poprvé po 5 letech jsem prohledával jedno z polí na farmě. Musel jsem zjistit, jestli se bude „spider“ cívka chovat lépe v těchto podmínkách než na silně mineralizované půdě. Začal jsem s 8 palcovou koncentrickou cívkou, protože mě potěšily její předchozí výsledky a věděl jsem, že mi pomůže zjistit jaké jsou podmínky na poli. Můj první nález byla mince asi ve 4 palcích, následovaná podkovou v hloubce 15 palců. Po chvíli jsem 8 palcovou koncentrickou cívku vyměnil za – „spider“ cívku. Rozdíl mezi nimi byl ohromující. Tejón pracoval, jak nejlíp uměl a já jsem vykopal další mince a několik jiných předmětů.

Tesoro TejonBěhem tohoto hledání jsem měl možnost soustředit se na nastavení alternativní diskriminace a využítí trigger switche. Pracuje perfektně, jasně určuje rozdíly mezi věcmi, které chcete najít a těmi, které najít nechcete. Během testování jsem nastavil hlavní diskriminaci přesně nad pozici „all metal“ (detektor by měl vydávat přerušovaný signál nad malými železnými předměty) a alternativní diskriminaci do polohy „pěticent“. Na všech těchto extrémních hodnotách jsem byl schopen zcela eliminovat neúplné signály a přitom nevykopat ani kousek železa. Zpočátku jsem vykopal i pár věcí, které vydávaly neúplné signály, jen abych se ujistil, že to je opravdu odpad. Bylo to poprvé, kdy jsem použil dvojí diskriminaci – je to velké plus při hledání na hodně mineralizované půdě. Při běžném použití doporučuji nastavit diskriminaci na stupeň folie. Rozhodl jsem se, že se vrátím na skládku zeminy, kde jsem Tejón poprvé zkoušel. Právě když jsem odcházel z domu, zazvonil telefon. Volal mi jeden z archeologů. Chtěl vědět, jestli bych jim nepomohl s prohledáním výkopů ve středu starého města. Byl jsem zmatený a nevěděl, co mám dělat. Vzal jsem si jeden den dovolené, abych se věnoval kopání na skládce zeminy, ale tohle byla velká příležitost, jak se dostat k hledání na archeologickém nalezišti. Moje žena Judith navrhla, abych zkusil zvládnout obojí – nejdřív mám jít na skládku zeminy a potom na archeologické naleziště. Nakonec jsem byl spokojený, že jsem to tak udělal. Jeden z nálezů ze skládky byl špendlík ze 16. století a později na archeologickém nalezišti jsem vykopal stříbrnou minci z let 1322-1384 n.l.( bylo to na místě, kde ostatní hledači neměli vůbec žádné signály ). Po změně režimu na All metall jsem našel i pár zajímavých předmětů ze železa.

Hledání s bagryMým dalším testovacím místem byla skládka zeminy, kde se během několika minulých měsíců našly předměty z doby římské říše. Nejvhodnějším postupem v takovéto lokalitě je vykopat velkou díru , prozkoumat vyházenou zeminu a poté i dno a boky jámy. Tak jsem našel i perfektně zachovalý římský hřeb ze sandálu. I takhle malý předmět měl velice dobrý signál.
Dalším testovacím místem bylo archeologické naleziště v centru Delftu. Bagry vyhloubily jámu více než 5 stop hlubokou. V této hloubce se obyčejně nacházejí zasypané středověké odpadní jámy. Podmínky pro hledání byly na míle vzdáleny od ideálních. Musel jsem pracovat bok po boku s bagrem, vrhnout se do jámy a prohledat ji dřív, než vyprázdnil svou lžíci. Během této zkoušky ukázal Tejón svou cenu. Nebyl pro mě problém rychle lokalizovat předmět a vykopat jej. V průběhu velmi krátké doby jsem našel medailonek z pouti, 4 středověké mince, sponu na opasek, žeton, pár přezek, nějaké nože a spoustu dalších věcí. Jedna z nich si zaslouží přece jen větší pozornost. V rohu výkopu poblíž staré zdi se Tejón ozval velmi hlasitým signálem v rozpětí asi jedné stopy. Několikrát jsem cívku umístil do středu označeného prostoru, ale signál se stále ozýval. Když jsem se prokopal asi do 12 stop pod zem zaregistroval jsem velký kulatý předmět. Po opatrném vyjmutí se ukázalo, že je to středověká bronzová polévková lžíce. Reakce detektoru na lžíci je typická pro Tejón : téměř nad každým větším kovovým předmětem se sice ozve silný a hlasitý signál, ale je zachytitelný spíše na straně než ve středu prostoru.

Nalezené předměty


Nalezené předměty


Nalezené předměty


Klíč k hodinámZávěr
Podle mého názoru je Tejón vynikající detektor. Umí se vypořádat se všemi typy půdy bez ztráty hloubky a vydávání falešných signálů. Při tomto testu jsem se dostal do takových hloubek, jakých nebyl schopen dosáhnout ani jeden z detektorů firmy Tesoro, které jsem prozatím používal. Většina předmětů pocházela z takové hloubky, ve které by je většina detektorů ani nezachytila. Ani velmi malé objekty nepředstavují pro Tejón žádný problém. Alternativní diskriminace má jednoduché ovládání a je velmi efektní. Přepínač, umístěný pod control boxem, je ideální pro změnu režimu mezi pinpointem a alternativní diskriminací.
Přesto bych měl pár připomínek. Velkou péči je třeba věnovat odladění vlivu půdy. Ujistěte se, že nemáte poblíž žádné větší kovové předměty a kontrolujte odladění co nejčastěji, aby jste dosáhli dobré funkce detektoru.


V jáměU Tejónu nelze použít jiné cívky firmy Tesoro než ty, které byly navrženy pro model Lobo, kvůli poloze vinutí cívek. Bohužel musím konstatovat, že „spider“ cívka má na mineralizovaných půdách nejhorší výsledky.
Baterie jsou umístěny dole pod loketní opěrkou, takže když detektor položíte, leží ve vlhku a bahně. Pokud máte silnější ruce jako já, prostor mezi loketní opěrkou a místem úchopu je trochu krátký.

Věřím, že Tejón se stane favoritem mezi hledači – je pevný, flexibilní a efektivní.

Anglický originál článku byl publikován v magazínu Treasure Hunting July 2004. Překlad z angličtiny do češtiny provedla Zmijice

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/tesoro-tejon-53.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO