DetektoRING

Výzva k zamyšlení
Publikováno: Wednesday, 27.02. 2008 - 22:14:38
Téma: Informace


VÝZVA K ZAMYŠLENÍ
březen 2008
Vážené dámy, vážení pánové, příznivci trávení volných chvil s detektorem v ruce.
Velmi nás zaujaly příspěvky publikované na webu DetektoRing na adrese http://detektory.hantec.cz/ věnující se problematice Možné právní úpravy týkající se hledání s detektory, a rovněž i příspěvek k výkladu pojmu archeologický nález apod.Vřele doporučujeme ještě přede tím, nežli se zamyslíte, seznámit se s těmito příspěvky. Určitě to stojí za to si je přečíst. Malou část vyjímáme : "a všichni, kdo mají k hledání nějaký pozitivní vztah, např. provozovatelé webů, vydavatelé časopisů, ale hlavně zástupci výrobců a prodejci v ČR (pokud je 10 tis. hledačů a průměrná cena detektoru je mým možná mylným odhadem 12 tis. Kč, pak se prodaly detektory za 120 mil Kč, zaplatily se daně atd.), stávající občanské sdružení, zapomenout na momentální spory, dokonce i konkurenční boj a dohodnout se, např. na nějakém zástupci nebo skupině zástupců, která osloví např. ministerstvo, nebo Svaz měst a obcí ČR (které je připomínkovým místem) a bude (budou) moci říci my zastupujeme hledačskou obec, ale i výrobce ze světa a prodejce v ČR"

Zajisté ani Vaší pozornosti neunikl rozruch vyvolaný vyhořelým bytem v Praze. Podle našeho názoru je to však pouze zástupný problém. Se zájmem jsme si vyslechli i relaci v pořadu Dobré ráno z 10.1.2008, kde byl rozhovor s ředitelem archeologického ústavu AV ČR p. Dr. Lubošem Jiráněm. Můžete si ji rovněž poslechnout na adrese

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10.01.2008/208411010100110-05:59-1-dobre-rano.html .

Je to asi v polovině tohoto pořadu. A tam pan ředitel, když hovoří o detektorářích, dobře říká :"tento příklad nám dobře poslouží k ilustraci toho, jaká nebezpečná věc to je ", Nebo citace z diskuse s archeologem na radiu Impuls : "Lidé by si měli uvědomit, že když vidí někoho s detektorem, je to zloděj !". A nám se takováto prohlášení nelíbí. Má-li nás (protože i nás mohou vidět lidi s detektorem v ruce) někdo takto osočovat, musí mít pro to po čertech dobrý a u soudu prokazatelný důkaz. Jinak je to, bohužel, se vší úctou pouze bohapustý kecal. Myslíme si totiž o sobě, že nejsme ani zloději, ani žádní jiní lumpové.

Takže - archeologové rozpoutávají kampaň s cílem označit detektoráře za : zloděje, vykradače archeologických lokalit, lumpy všech lumpů atd. Proč neoznačují také všechny držitele řidičského oprávnění za zloděje a lupiče automobilů a škůdce všech občanů jdoucích po přechodu, to skutečně nevíme. A všichni dohromady tak nějak trochu zapomínají na to, co nám říká dosud platný památkový zákon č 20/1987 v platném znění, tedy včetně všech svých doplňků a dodatků. A předpokládal bych, když jsou to tací odborníci, že mohou vystupovat v mediích, že by měli minimálně znát alespoň část třetí tohoto zákona, která se jich bezprostředně týká. Že tam je např. i § 23, který má odstavec 1. a 2., a co se to tam vůbec píše! A možná bych doporučil pánům přečíst si i něco ze zvláštní části zákona č. 140/61 Sb. v platném znění. Pro neznalce to je trestní zákon. Tam by se např. dočetli, že existuje něco jako pomluva, křivé obvinění, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, poškozování cizích práv a další zajímavé čtení. Po večerech bych jim doporučil třeba nějaké lehké čtení např. - Ústavní listinu lidských práv a svobod.

Ale všechno má nějaký svůj důvod .
Někdy na jaře 2009 má být totiž předložen do vlády ke schválení návrh nového Památkového zákona. Následně o tomto novém návrhu zákona bude hlasovat parlament.

Zde bych pouze připomněl § 39 který již byl v návrhu nového slovenského památkového zákona a zněl : (6) Nepovolené výskumy a výkopy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach a územiach s archeologickými nálezmi, ako aj nepovolený zber a premiestňovanie hnuteľných nálezov alebo ich vyhľadávanie pomocou detekčných zariadení sa zakazujú.
A přestupku podle § 42 se dopustí ten kdo
j) vykonáva bez povolenia výskumy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach alebo archeologických náleziskách, vyhľadáva hnuteľné archeologické nálezy a vykonáva ich zber.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 môže krajský pamiatkový úrad uložiť pokutu až do 100 000 Sk.

A dejte si to do kontextu a tvrzením některých našich archeologů, že podle Maltské konvence územím, kde se mohou nalézat archeologické nálezy je celá Česká republika (což je zřejmě pravda, ale zrovna tak by mohlo být řečeno, že je to celá zeměkoule). A navíc se domnívám, že ani takto to v Maltské konvenci interpretováno není. Další názor - nalezené předměty z WW2 jsou archeologickým nálezem. Pokud se takto nastaví nový památkový zákon, máme bohužel, vážené dámy a vážení pánové, sloveno.

A kde vidíme problém my?

Známe názory některých hledačů, že už se nikdy organizovat nebudou, že Svazarm a ROH už tady byly &..atd. Víme ale i o tom, že v rámci České republiky již v současné době existuje několik klubů. Mají sice rozdílné názvy, ale de facto jsou to kluby, kde jsou sdruženi hledači detektoráři. Tyto kluby mají své stanovy registrovány MV ČR a nedělá jim to žádné problémy.

My si naopak myslíme že nějakým způsobem by jsme se sdružit měli. Vždyť jednotně v rámci republiky jsou organizováni např. včelaři, rybáři, zahrádkáři && Byla by asi chyba zůstat v pasivitě, když je za 3 minuty 12. Nový památkový zákon nepochybně bude předmětem ostrých střetů a velkých tlaků. Pokud totiž bude věcný záměr nového Památkového zákona předložen do vlády a ministerstvo kultury zpracuje návrh tohoto zákona, před jeho předložením parlamentu musí proběhnout tzv. připomínkovému řízení. A těžko bude každý sám hledač za sebe jednotlivě oslovovat nějaký státní orgán, který je připomínkovým místem. Velkou výhodou pro nás by naopak bylo, dohodnout se na nějakých svých fundovaných zástupcích nebo delegátech, ovládajících tuto danou problematiku, kteří by mohli argumentovat tím, že zastupují co možno nejširší základnu hledačů České republiky.

Námět - existuje zde totiž Asociace hledačů České republiky založená již v roce 1997 právě pro takovéto případy, jejíž stanovy byly registrovány MV ČR dne 20.1.1997 pod Č.j. II/s OS/1-31648/97-R, a která má IČO : 64884244, a má svoje sídlo v Tachově. Není to tedy úplně nově založená organizace. Do současné doby nebylo potřeba, aby vyvíjela nějakou mimořádnou činnost. Zatím to nebylo zapotřebí. V této asociaci jsou v současnosti registrovány pouze dva zakládající kluby a to Klub hledačů HP Tachov a Český klub hledačů pokladů Plzeň. Stanovy této Asociace hledačů ČR si je možné vyžádat na emailu asociacehcr@seznam.cz.

Nyní ale dáváme podnět k tomu, aby se jednotlivci nebo kluby, ať už si říkají hledači, detektoráři, detektoristé nebo mrcasníci, vyjádřili k tomu, jak v našem hobby bez vážnějších problémů pokračovat i nadále. A zde si vypůjčíme větu ze shora citovaného příspěvku na webu Detektoring, cituji : " Chleba se láme zrovna teď a určitě by nebylo dobré zůstat v pasivitě, i za cenu "připojení" se k některé z vlivných skupin, které na ministerstvo či do připomínkového řízení dosáhnou." Konec citátu.

Dáváme Vám, dámy a pánové, hledačská veřejnosti, námět k diskusi jak postupovat dále. Jako jednu z možností, vidíme možnost, domluvit se na konkrétním datu a místu, sejít se (např. naši vybraní fundovaní zástupci) a dohodnout další společný jednotný postup. Další z možností je např. sdružit se v Asociaci hledačů ČR, neboť ta byla s úmyslem "celorepublikově zastřešit zde organizované hledače" pro takovéto případy právě založena. Konferencí nově zvolení členové vedení asociace by pak mohli zastupovat zde registrované hledače navenek ve styku se státními orgány, účastnit se připomínkového řízení... atd. ALE NEBERTE TO PROSÍM, JAKO NĚJAKÝ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK DO ASOCIACE HLEDAČŮ.

Sami navrhněte nějaký, třeba i jiný racionálnější postup, jak docílit toho, abychom nebyli "ti druzí", abychom se mohli svému koníčku i nadále věnovat a aby na nás veřejnost ("masírována" medii) nepohlížela jen jako na zloděje, lupiče a vandaly s detektory apod. (Takové články z tisku i relace TV můžeme doložit, ale asi je znáte všichni).

Diskuzi a náměty můžete posílat na email : asociacehcr@seznam.cz

soucek a adar

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/vyzva-k-zamysleni-146.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO