DetektoRING

Waldheim na Staré vojenské cestě
Publikováno: Sunday, 29.11. 2015 - 20:03:53
Téma: Památky, podzemí, příroda


V roce 1990 jsem v Tachově při jedné příležitosti mluvil s velitelem jednoho PS útvaru. V tu dobu jsem intenzivně pátral po podzemních chodbách v okolí Tachova a tak jsem položil otázku, zda u nich na hranicích o nějaké chodbě neví. Řekl mi, že o jedné takové skoro na samé hranici ví. Tím rozhovor skončil. Za tři roky se tento bývalý velitel PS útvaru objevil jako civilní zaměstnanec v našem podniku. Požádal jsem ho, zda by mi tu chodbu ukázal. Dozvěděl jsem se, že tu chodbu na hranicích hledali dva měsíce. Nenašli. Vyprávěl mi historku, jak se o té chodbě příslušné úřady dozvěděly.

Někdy v padesátých letech naše bezpečnost zadržela „agenta –chodce“(A), který byl ve vězení do roku 1966. Od roku 1961 měl spoluvězně (B), ten byl vězněn do roku 1974. Od roku 1973 s ním seděl vězeň (C). Vězeň (B) se v roce 1979 objevil v Austrálii. Když StB pátrala po vězni (B), dostala se až na vězně (C). Od něj získala plánek, kde a jak je možné dostat se podzemní chodbou pod dráty na Západ.Skica velitele úseku PS k informaci o podzemní chodbě.

Tehdy v „drátech“ (EZOCHu) bylo 3.000 voltů. To bylo nebezpečné jen se k nim přiblížit. Později byl EZOCH zrušen a byl nahrazen signální stěnou, která se dvakrát posouvala do vnitrozemí. Bývalý velitel úseku PS nás (hledače) ochotně zavedl na místo, kde tu podzemní chodbu hledali. Bylo to opravdu zajímavé místo. Na samé hranici stávala vesnice Waldheim - Přední Zahájí.Nad vesnicí býval zámek s pivovarem.V padesátých letech byli obyvatelé z vesnice Waldheim vystěhováni a vesnice byla srovnána buldozery.

Ze zámku toho moc nezůstalo.

Stropy sklepů nepropadly a tak z větší části zůstaly zachovalé.Před prvním sklepem, kde mají lišky nory, virgule „kývla“ na podzemní chodbu.Zavedla mne do míst s ruinami bývalé rodinné hrobky Malovců.Hned za ní byl vidět ještě nezarostlý průsek, tam bývala první elektrická zabezpečovací ochrana hranice tzv. EZOCH, která byla pod vysokým napětím 3.000 voltů.Ještě je možné na průseku najít velké porcelánové izolátory . Chodba od hrobky pokračuje dál, pravděpodobně na kopec nad hřbitovem u Jedliny, kde stávala vojenská hláska a mohlo tam být dříve i hradiště. Tam jsem s virgulí ještě nedošel.Základová deska pozorovatelny. Kolem ní rostou nádherné narcisky. Proto jsem si to místo pro sebe pojmenoval na „Narciskový vrch“.V polovině chodby mezi zámkem a hrobkou jsem ještě zjistil odbočku severním směrem do statku pod kopcem u cesty. Když byla v padesátých letech na hranicích postavena zabezpečovací ochrana EZOCH, mohli ji agenti podlézt podzemní chodbou. Domnívám se, že na místě starého zámku stával dříve nějaký strážný hrad. V tu dobu podzemní chodbu mohli vybudovat. Strážný hrad mohl na hranici chránit přístupovou cestu do Čech. Na starých mapách je tato cesta z Waldheimu do Tachova nazvaná jako „Stará vojenská cesta“. Ta vedla přes Háje, Lesnou,Pastvinu a Studánku. Za Studánkou křižovala Zlatou cestu.

Ve sklepeních bývalého zámku je několik starých kamenných prvků podpírající strop. Podle odborníků by mohly pocházet z nějaké staré románské stavby.
První písemné zmínky o vsi Waldheim se starým zámkem jsou ze začátku 17. století. V roce 1617 získal zámek Leonard Colonna. Přišel o něj za stavovského povstání, když se postavil na stranu českých stavů. Pak se o zámek rychle střídali různí majitelé. Za Malovců byla k starému zámku přistavěna budova tzv. Nový zámek a rodinná hrobka Malovců.

V historických záznamech z roku 1666 je napsáno, že hranice ve Waldheimu vedla přes krčmu. Hraniční kámen stál uprostřed kuchyně. Na jedné straně hraničního kamene se točilo pivo Bavorské a na druhé české. Tak tomu bylo ještě v roce 1838. Nyní stojí hospoda jen na bavorské straně.Asfaltová silnice končí přesně na hranicích.Smutný pohled na naší stranu hranice.
Tato cesta se zapsala do historie. V kronice vesnice Waldheim je popsán začátek okupace naší republiky v roce 1938. Překlad z němčiny.Koncem dubna 1945 po této cestě přišli také americká vojska na náš okres.
Závěrem jeden neznámý pomníček. Stojí asi 100 metrů od zámku směrem k hranici. Proč tam je a co znamená ten nápis nevím.
František Soukup
25. 11. 2015


Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/waldheim-na-stare-vojenske-ceste-338.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO