DetektoRING

XIV. Mezinárodní sportovní závody detektoristů ''O TACHOVSKÝ GROŠ ''
Publikováno: Thursday, 19.06. 2008 - 13:47:05
Téma: Setkání a srazy


Vážení přátelé, z technických důvodů se zpozdila příprava na závody „XIV. ročníku Mezinárodních sportovních závodů detektoristů“ v Tachově. Přestože se nám nepodařilo sehnat hlavního sponzora těchto mezinárodních závodů, rozhodli jsme se XIV. ročník těchto závodů odstartovat. V tomto roce budou závody o měsíc dříve, tzn. od 8. – 10. srpna 2008.Jako novinku chceme na těchto závodech zařadit do programu i Mezistátní utkání pětičlenných družstev detektoristů (popis propozic tohoto utkání je uveden v příloze). Máte-li proto kontakty a adresy na detektoristy a hledače z jiných zemí, prosíme, pozvěte je k nám.

V loňském roce byla účastníky závodů velice kladně hodnocena závěrečná, tzv. „Hledací tombola“. Budete-li moci do této „Hledací tomboly“ i v letošním roce 2008 věnovat jakékoliv, i drobné ceny, budeme velice rádi.

Sponzorům XIV. ročníku bude podle možností zařazena reklama do Pozvánek k účasti na letošní závody a bude jim umožněno předvádění a prodej svých výrobků na vymezené ploše přímo v areálu závodiště. Jiné další možnosti po dohodě.

V příloze Vám také zasíláme návrh pozvánek na tyto mezinárodní závody. Je zde ještě několik volných, nevyplněných míst s červenými otazníky. Můžete nám je pomoci do konce měsíce června 2008 doplnit. Po této lhůtě již musíme nechat pozvánky vytisknout a rozeslat.
Čas nezná slitování.

S pozdravem,
Soukup František - organizátor závodu
tel. : 374 723 475, 606273095
e-mail : soukup.fr@quick.cz

Něco k „ Mezinárodním sportovním závodům detektoristů“ a k hledací tombole.

Těsně před závodem si závodníci vylosují startovní čísla.
Mezistátní utkání pětičlenných družstev.

Popis závodu :
Ráno před závodem si závodníci zařazení do pětičlenných mezinárodních družstev vylosují jako první startovní čísla a nastoupí podle svých vylosovaných čísel do označených čtverců na disciplinu „A“ (hledání na čas). Ta je stejná jako pro ostatní závodníky v hlavní soutěži (tj. 30 min.). Po jejím ukončení nastoupí následně do příslušných vylosovaných čtverců na disciplinu „A“ ostatní závodníci.

Po celkovém ukončení discipliny „A“ nastoupí v určeném hledacím prostoru opět pouze závodníci pětičlenných mezinárodních družstev na zkrácenou disciplinu „B“ (hledání na počet). Tato zkrácená disciplina bude v tomto případě trvat pouze 30 min. V této době nesmí být v hledacím prostoru, mimo soutěžících závodníků států, žádné další osoby. Po uplynutí limitu 30 min., který bude ukončen výstřelem, se závodníci zastaví, přestanou hledat a dají všechny nalezené mince do připravených tašek. Poté se odeberou ke stolku rozhodčích k celkovému přepočítání nalezených mincí.

Po polední přestávce bude následovat disciplina „B“ (hledání na počet) pro ostatní zbývající závodníky. Do této discipliny mohou nastoupit opětovně i závodníci pětičlenných družstev států, kteří se chtějí zúčastnit bojů o nejlepší umístění v jednotlivcích. (Mince, které nalezly ve zkrácené disciplině, se jim v této soutěži do celkového počtu nalezených mincí nezapočítávají).

Mistrovství ČR v detekci kovů.
Touto akcí se snažíme dostat hledání na mezinárodní sportovní úroveň. (Branně – technické sporty) Podle výsledků ze závodu, budou v jednotlivých kategoriích z našich závodníků jmenováni mistři ČR v detekci kovů. Ještě na závodní louce na stupních vítězů obdrží medaile a diplomy.

Soutěžní discipliny.

Hledání na čas, disciplina A.
Čtverce 7x7 metrů jsou číslované a závodník do něj nastoupí podle svého čísla. Mosazné čtverečky mají číslo jako čtverec. Čtverečky jsou v hloubce kolem 5 cm. Aby se nerušili závodníci, tak závodníci jsou rozděleni podle svých čísel na sudé a liché. Těsně před závodem se vylosuje, která skupina začíná, zda sudá nebo lichá. Závodníci nastoupí do čtverců s detektory nad hlavou. Na startovní výstřel začnou hledat. Závodník, který najde všech 10 čtverečků, zvedne detektor a zakřičí svoje číslo. Časoměřiči zaznamenají jeho číslo a čas závodníka. Ten pak jde ke kontrole, zda má všech 10 správných čtverečků. Často se stalo, že závodníci počítali špatně.

Hledání na počet, disciplina B

Asi na 3 ha je zakopáno 2.500 pozinkovaných různých mincí také do hloubky asi 5 cm. Na startovní výstřel se závodníci vrhnou na louku hledat. Po 60 minutách výstřel ukončí závod. Závodníci se pak odeberou ke stolku rozhodčích, kde jsou jim mince přepočítány. Když je všechno spočítáno, výpočtové středisko to všechno spočítá a určí vítěze. Po tomto následuje vyhodnocení našich závodníků na mistrovství ČR.

Asi za hodinu
16,00 – 18,00 hod.,Hledací tombola“. Na závodní louce bude zakopán určitý počet větších mosazných čtverečků s čísly 1 – x, to podle počtu cen, které získáme od sponzorů. (Počítáme, že bude 100 cen). Hledací tomboly se mohou zúčastnit jen závodníci a pořadatelé. Nálezci čtverečků si je ponechají na večer, kde v kině Mže po slavnostním vyhodnocení přijde losování „hledací tomboly“.

Slavnostní vyhodnocení.
Večer ve společenském sále kina Mže je slavnostní vyhodnocení. Nejdříve jsou předány účastnické diplomy (to je z toho důvodu, abychom představili všem hledačům jednotlivé závodníky). Pak se předají nejlepším závodníkům poháry a diplomy. Starosta předá velký pohár nejlepšímu družstvu detektoristů. Korunovace krále detektoristů probíhá takto. Nejlepší detektorista (součet umístění v A + B) dostane šerpu s nápisem „Král detektoristů 2008“, usedne do královského křesla a senátor, který je zároveň starostou města Tachov mu nasadí na hlavu královskou korunu.

Po této slavnostní akci přijde losování „hledací tomboly“. Nálezce mosazného čtverečku s číslem 1 začne jako první si losovat cenu. Může se mu i stát, že si vylosuje tu nejméně hodnotnou. A pak to bude pokračovat dál podle čísel na nalezených čtverečcích až do konce.

V neděli bude probíhat disciplina „C“ tzv. volné hledání. S touto disciplinou budou závodníci seznámeni až při závodech.

Pozvánka ve formátu DOC ke stažení: Pozvánka 2008

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/xiv-mezinarodni-sportovni-zavody-detektoristu-o-tachovsky-gros-161.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO