DetektoRING

Znaky na stromech a jejich význam
Publikováno: Thursday, 26.07. 2007 - 12:03:51
Téma: Památky, podzemí, příroda


V poslední době se na DetektoRingu rozběhla diskuze o různých značkách na stromech a tak jsem se rozhodl, že taky přispěji svou troškou do mlýna.

znaky na stromech 1


Těmito pruhy se označuje hranice u národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a I. zóny národních parků. V těchto územích nejsou některé činnosti povoleny. Jednak podle zákona o ochraně přírody (pro každou kategorii ochrany platí jiná omezení), jednak podle zřizovacího předpisu každého jednotlivého území. Zpravidla to znamená, že máme chodit jen po vyznačených stezkách, chovat se ohleduplně a nepoškozovat přírodu ( např. netrhat rostliny, nerušit živočichy, neodhazovat odpadky).
Na hraniční sloupky nebo stromy se umisťují dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu, dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného.

znaky na stromech 2


Tyto značky souvisí s plánovanou těžbou. V porostech, kde se budou provádět výchovné zásahy (probírka, prořezávka), se jednotlivé stromy určené k odstranění označují barevnými tečkami.

znaky na stromech 3


V případě plošného kácení jsou hraniční stromy budoucí paseky vyznačeny barevnými značkami ve tvaru písmene T.
K místům plánovaných těžeb jsou také často vytvářeny přibližovací linky pro lesní mechanizaci, které jsou zpravidla dělány formou průseků s ponecháním pařezů na místě. Tyto linky se označují šikmou čarou na krajních stromech.

znaky na stromech 4


Značení prostorového rozdělení lesa. Hranice jednotlivých oddělení se označují dvěma vodorovnými rovnoběžnými bílými pruhy o délce 20 cm a šířce 5 cm. Hranice jsou většinou vedeny po velkých lesních cestách a průsecích. Tato oddělení se člení na porosty, jejichž hranice je označena jedním bílým pruhem.
Na území vojenských újezdů se místo bílé používá žlutá barva.

znaky na stromech 5


Strom ve výzkumné ploše. Výzkumné plochy mají zpravidla tvar obdélníku nebo čtverce s jasnými hranicemi od okolního porostu. Každý strom na ploše je označen svým číslem.

Dále se můžeme setkat se žlutým znakem pro stromy mimořádné kvality, které slouží pro sběr kvalitního reprodukčního materiálu. Tyto tzv. výběrové stromy jsou označovány dvěma vodorovnými pruhy po celém obvodu kmene, mezi nimiž je evidenční číslo jednotlivého stromu.

Také existuje označení uznaných porostů pro sběr osiva. Tyto porosty se vyznačují mimořádnou kvalitou a jejich osivo je využíváno jako kvalitní genetický materiál v lesních školkách. Uznané porosty kategorie A se označují jedním zeleným pruhem po celém obvodu kmene okrajových stromů. Uznané porosty kategorie B (méně kvalitní) jedním zeleným křížem na kmeni okrajových stromů.

Literatura, zdroje:
Turista 2/2007 str. 48-49 Lenka Pivoňková, Roman Sýkora - Značky, se kterými se také setkáváme v přírodě

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/znaky-na-stromech-a-jejich-vyznam-99.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO