DetektoRING

Oficiální výsledková listina z Kdyně 2008 (5.-7.9.2008)
Publikováno: Thursday, 08.01. 2009 - 09:52:50
Téma: Setkání a srazy


Akce odstartovala jako vždy v pátek v odpoledních hodinách v Chatové osadě Hájovna.
Účast na tomto ročníku byla za dobu konání nejvyšší, na zúčastněné čekalo kromě krásného počasí a příjemného občerstvění opět několik testovacích polygonů, na kterých si mohli vyzkoušet výkony svých detektorů. Hlavní testování probíhalo od pátku do sobotního podvečera, kdy byl zveřejněn seznam cílů na hloubkovém polygonu a zároveň byly vyvěšeny výsledky testovaných detektorů.


Jak je již od počátku zvykem, každý z účastníků srazu byl odměněn drobným upomínkovým předmětem. Pro zpestření pátečního večera byla opět připravena soutěž o Pošumavského norka jehož první tři místa měla být odměněna diplomem a lahvinkou. Bohužel letos opět zradil alkotester a tudíž musela být soutěž zrušena. Určitě si z toho vezmeme ponaučení a v příštím ročníku již nebude rozhodovat technika, ale komise podle přesně určených pravidel.
Diplom za první místo přeci jen udělen byl, jakožto čestné uznání Karlovi za dobře odvedenou práci. Nyní ale pár slov ke zkušebním polygonům a k výsledkům testování.

POLYGON HLOUBKOVÝ:
Testujícím bylo oznámeno, že je tento polygon oproti minulým rokům zcela předělán. Tomu tak ale ve skutečnosti nebylo a to z důvodu následného porovnání s výsledky z předchozích let. Nebyl ani vyvěšen seznam cílů skrývajících se v zemi, bylo pouze prozrazeno, že v zemi se může skrývat cokoliv tj. cíl z barevného kovu, cíl železný, ale i zmineralizovaná hornina, popřípadě se cíl v zemi nemusí nacházet vůbec. Jednotliví testující mohli používat libovolně sluchátka, tak jak jsou zvyklí hledat, dále pak měli nastavit diskriminaci a citlivost tak jak ji normálně používají v terénu a označit na polygonu barevné cíle.
Těmito opatřeními jsme se snažili podmínky testování přiblížili více k reálnému hledání. Při zapisování výsledků přibyl i údaj o délce používání jednotlivých detektorů jejich majiteli. Důvodem těchto podmínek bylo to, že důležitou roli při hledání hraje psychika, záleží na lokalitě, její mineralizaci, zamoření železným odpadem i mineralizovanými horninami a v něposlední řadě i na předmětech, jejichž odezvu toužíme zaslechnout. Toto vše se pak promítne do naší úspěšnosti. Psychika hraje samozřejmě i velmi důležitou roli při testování detektorů, bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se rok od roku na srazech ve Kdyni na tom samém polygonu lepší dosahy všech detektorů. Pokud si testující přečte, že se v určité hloubce nachází testovaný cíl, většinou nastaví parametry detektoru na jeho maximální možnou hranici, aby cíl vždy spolehlivě zachytil, věcí další je, že i slabé a podezřelé zachrchlání z reproduktoru bylo často označováno za jasnou odezvu cíle. Abychom odhalili nepoctivé testující, uváděli jsme předchozích ročnících v seznamu cílů na polygonu vždy jeden, který by vykazoval odezvu na hranici a nebo spíše za hranicí dosahu vlf detektorů, ale ve skutečnosti se v zemi nic nenacházelo a to toho důvodu, aby byl odhalen případný, byť i nechtěný, podvod.

POLYGON SEPARAČNÍ:
Ve vytyčeném čtverci o rozměrech stopadesát krát stopadesát centimetrů bylo umístěno pět barevných cílu vyrobených z Al fólie o průměru do jednoho centimetru napodobujících drobné mince. Umístěny byly zhruba v pěticentimetrové hloubce mezi železným odpadem.
Nastavení detektoru bylo zcela ponecháno na uvážení testujícího.
Úkolem bylo vyhledat v tomto čtverci všechny barevné cíle a tyto pak označit pomocí plastových čtverečků.

POLYGON URČOVACÍ:
V zemi bylo uloženo šest cílů: stříbrná mice -fenik, zmačkaný alobal, hliníkový desetihaléř, měděná mince - flůtek, zrezlý korunkový uzávěr a pražský groš.
Úkolem testujícího bylo přiřadit jednotlivé cíle ke kolíkům označených čísly jedna až šest.
KOSŤŮV PŘÍPRAVEK:
Sestával se z šachty šikmo zapuštěné do země ve které se nacházel cíl - komunistická koruna, který bylo možno posunovat do různé hloubky pomocí pásky se stupnicí odvíjené z kotouče. Na povrchu se nacházela lišta s číselným vyjádřením hloubky a okénko, ve kterém bylo možné odečíst aktuální hloubku, ve které se právě nachází cíl.
VÝSLEDKOVÁ TABULKA:
Než začnete studovat výsledky je důležité si přečíst následujících pár řádek.
Procentuální vyhodnocení úspěšnosti zahrnuje údaje pouze z hloubkového a separačního polygonu (není-li uvedeno jinak).
Jako chyba u hloubkového polygonu bylo bráno určení zmineralizované horniny či železného cíle jako cíle barevného.
Dosažené výsledky závisí na mnoha faktorech, ale zejména na nastavení detektoru a zkušenostech operátora.
Naše testy tudíž nemohou stoprocentně vypovídat o výkonech daných detektorů.
Nicméně jistou představu si utvořit lze. Na toto pamatujte, až budete prohlížet výsledky našich testů.
Bude-li přesto někdo pochybovat, rádi jej přivítáme na dalším ročníku našeho srazu, kde bude mít možnost si vše sám osobně vyzkoušet a předvést výkony lepší.

Tabulka výsledků Kdyně 2008 ve formátu XLSPODĚKOVÁNÍ:
Rádi bychom poděkovali vedení Chatové osady Hájovna za umožnění konání akce.
Našemu příteli Jindrovi, který se celý víkend bez odpočinku usilovně staral o naše plné žaludky, ale hlavně o to aby nikomu nevyschlo v krku.
Kosťovi za výrobu, instalování a obsluhu velmi zajímavého testovacího zařízení.
Jezerovi za ukázku své sbírky knoflíků obohacené o zajímavý a poučný komentář.
Všem adminům webových stránek ochotných zveřejnit naši pozvánku a tento článek.
Ale hlavně všem účastníkům tohoto srazu ochotných vážit mnohdy dlouhou cestu a svůj dradocený čas!

Vám všem díky a na shledanou při setkání hledačů KDYNĚ 2009 !!!

Spolek hledačů Vladivoj

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/oficialni-vysledkova-listina-z-kdyne-2008-5-7-9-2008-188.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO