Hlavní nabídka
· Domů
· Ankety
· Archiv článků
· Často kladené otázky
· Diskuze a Inzerce
· Doporučte nás
· Encyklopedie
· Napište článek
· Praktické odkazy
· Připomínky
· Seznam uživatelů
· Soubory ke stažení
· Soukromé vzkazy
· Statistiky webu
· Témata článků
· Top 10
· Váš účet
· Vyhledávání
Kdo je přihlášen ?
Stránky prohlíží 187 anonymních a 5 registrovaných uživatelů.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Webhosting

Provozováno na síti WEBSTEP

Celkem návštěv od spuštění webu

TOPlist

Vše za odvoz
Věnujte vše co už nepotřebujete někomu jinému "Za odvoz"

Nález věci v občanském právu

Přijal: mcmlxxx - Sunday, 04.06. 2006 - 20:21:34
Téma: Legislativa
lubos

nám napsal(a): Předesílám, že je následující řádky NEJSOU kompletním právním poradcem a neprobírají jemné právní nuance které mohou vzniknout. Taktéž zde nebudu přesně citovat právní ustanovení, to si najděte a přečtěte sami. Tak a teď hurá na tu trochu právní omáčky.Občanské právo a nález věci

Trocha právní teorie

abychom věděli o čem se vlastně bavíme

předesílám, že je následující řádky NEJSOU kompletním právním poradcem a neprobírají jemné právní nuance které mohou vzniknout. Taktéž zde nebudu přesně citovat právní ustanovení, to si najděte a přečtěte sami. Tak a teď hurá na tu trochu právní omáčky.

Co je to občanské právo ?

Občanské právo je souhrn právních norem, kterými jsou upravovány majetkové vztahy mezi subjekty občanského práva (fyzické osoby, právnické osoby a stát), některé otázky rodinného práva, a dále vztahy spojené s právem na ochranu osobnosti.

* Tak už vím co občanské právo řeší a teď se podíváme na jaké skupiny se občanské právo dělí...

Jak se občanské právo dělí ?

Systematika občanského práva hmotného rozlišuje pět skupin práv:

1) osobnostní práva (zejména právo na ochranu osobnosti, ale také na život, zdraví apod.);

2) závazková práva (především závazky vyplývající ze smluv; dále také závazky vyplývající z odpovědnosti za nedodržení právní povinnosti);

3) dědické právo;

4) věcná práva (vlastnictví a práva k cizím věcem);

5) osobně-majetková práva (např. autorské právo, právo k vynálezům, zlepšovacím návrhům a chráněným průmyslovým vzorům).

* Zde jsem se dozvěděl, že občanské právo řeší v jedné ze skupin věcná práva - vlastnictví - a teď už jen vědět, jak na to aby vznikl nějaký právní (občansko právní) vztah....

Jak vzniká občansko právní vztah ?

Občanskoprávní vztahy vznikají, mění se a zanikají z právních úkonů nebo jiných skutečností, se kterými zákon tento vznik spojuje. Jsou jimi:

1) právní úkony (nejtypičtější právní skutečnosti);

2) protiprávní úkony;

3) akty aplikace práva (rozhodnutí státních orgánů, na jejichž základě tyto vztahy vznikají);

4) jiné chování lidí (např. vytvoření autorského díla, nález věci);

5) právní událost (narození, smrt, plynutí času).

* A tak jsem moudřejší, protože vím, že nálezem věci vzniká občansko právní vztah mezi zatím nezjištěným majitelem věci a nálezcem jako osobou, která věc nalezla. Je lhostejno, zda nálezce hledal něco cíleně s detektorem, nebo nalezl věc náhodou pouhým pohledem. No a teď už jen zjistit, jak to s tím vlastnickým právem k nalezené věci vlastně je....

Jak vzniká vlastnické právo ?

Vznik vlastnického práva (neboli nabývání vlastnictví) je spojen s významnými právními skutečnostmi. Nabývání vlastnictví se dělí do dvou skupin:

1) originální nabývání vlastnictví:

(Připadá v úvahu, pokud věc žádného vlastníka neměla. To se týká zejména nově vzniklých (vytvořených) věcí a přírůstků věcí).

2) odvozené nabývání vlastnictví:

a) koupě (kupní smlouva);

b) darování (darovací smlouva);

c) jiná smlouva (např. vypořádání společného jmění manželů);

d) dědění;

e) rozhodnutím státního orgánu;

f) jinak (např. vydržením).

* To je divné, nikde jsem tady nenašel, že by nalezením věci vzniklo nálezci vlastnické právo k té věci, ááha ono je to rozebráno tady dál....

Nalezením ztracené nebo opuštěné věci vlastnické právo nevzniká. V zákoně je stanovena povinnost vrátit nalezenou věc vlastníkovi. Pokud není vlastník znám, musí být nalezená věc vydána státnímu orgánu. Nepřihlásí-li se vlastník věci do jednoho roku, připadá věc státu. Nálezci však vzniká právo na tzv. nálezné, které odpovídá deseti procentům ceny nálezu (nalezené věci). Pokud vznikly nálezci v souvislosti s nálezem a odevzdáním věci nějaké vedlejší (a účelně vynaložené) náklady, přísluší mu rovněž náhrada těchto nákladů. Nálezce, který si nalezenou věc přisvojí, se v případě, že nalezená věc bude hodnoty vyšší než nepatrné, dopouští trestného činu zatajení věci (definice hodnoty vyšší než nepatrné je v § 89 odst. 11 z.č. 140/1960 Sb ve znění pozdějších novel, pokud by hodnota věci byla nižší než nepatrná jednalo by se o přestupek podle § 50 odst. 1, písm. b) z.č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších novel) .

* Hmm, to není moc dobrý odstavec, podle toho bych měl všechno co najdu odevzdat, to jako úplně všechno jo ?!, co odpadky - víčka od piva, plechovek, hliníkové fólie, prázdné nábojnice ?! A co to písmeno f) to by se nedalo nějak napasovat na ten nález věci ?

Vydržení je zvláštní způsob nabytí vlastnického práva. Držba rozlišuje mezi oprávněným držitelem a neoprávněným držitelem. Oprávněný držitel (tzn. ten, který jedná v dobré víře, že mu věc patří) se (i když je věc ve skutečnosti ve vlastnictví jiné osoby) po uplynutí určité lhůty (movité věci 3 roky, nemovitosti 10 let) stává vlastníkem věci.

V případě vzniku trestně právní odpovědnosti (tj. odpovědnost za spáchání tr. činu nebo přestupku), musí jednání pachatele naplňovat všechny znaky vyžadované zákonem – tj. nestačí pouhá výše škody, ale čin musí být také v určité výši nebezpečný pro společnost (což sběrem víček od hliníkových plechovek sotva bude, ale u jiných komodit pozor! a navíc posouzení nebezpečnosti činu pro společnost může být velmi subjektivní záležitostí posuzovatele…), jinak se nemůže jednat o trestný čin či přestupek. Pojem “trestně odpovědný pachatel” zde nechám bez komentáře.

* Ale ztracením nebo odložením věci by mohlo vlastnické právo zaniknout, ne ?! Beztak se majitel chtěl té věci zbavit a navíc když je to z války nebo starší, tak už není nejspíš mezi živými, tak by ta nalezená věc mohla být moje !

Vlastnické právo zaniká výlučně zánikem věci. Pokud věc nezaniká, vlastnické právo přechází na jiný subjekt vlastnictví. Vlastnické právo nezaniká plynutím času ani se nepromlčuje.

Podtrženo a shrnuto,

I. V případě ztráty věci vlastník dočasně ztratil právo vlastnit

  • Pokud není vlastník znám, oznámit a odevzdat věc na příslušný státní orgán
  • Čeká se 1 rok, a pokud se vlastník neozve, přechází vlastnické právo na stát
  • Nálezce má nárok na 10% nálezného
  • Týká se to i věcí nalezených (vykopávky, historické věci), patří státu, pokud neprokážeme právo vlastnictví
  • V případě, že nález zatajíme -> porušení zákona -> tj. možný postih za zatajení cizí věci - buď přestupek nebo trestný čin

II. Pokud vlastník věci projevil vůli věc nevlastnit – opuštění věci

  • Platí postup v bodě I.

V předchozích řádcích jsem mluvil o obecném (virtuálním) předmětu a záměrně jsem jej nezařadil do nějaké specifické kategorie (např. historické – archeologický nález), ale nedá mi to abych ještě závěrem neupozornil na specifický předmět nálezu a to nález výbušniny (trhaviny), munice, zbraně nebo části zbraně. V případě ponechání takového nálezu by mohlo dojít ke spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování podle §185 tr. zákona. Pokud namítnete, že zkorodovaná část zbraně (např. závěr MP40 :-)) se nedá do tohoto paragrafového znění schovat, tak si dobře přečtěte odstavec 2, písm. a). Rozhodně bych se nenechal ukolébat tím, že mi nějaký orgán řekne “to si můžete nechat z toho už nikdo nevystřelí…”, protože jiný orgán na takovou věc může mít úplně opačný názor ! A v tomto případě jsou určitě krytá záda “papírem od orgánu” plně na místě, protože stále platí co je psáno to je dáno.

V příštím článku si probereme trochu přestupkový zákon a záležitosti okolo přestupků.

 

 

 
Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Vytvořit účet.
Související odkazy
· Více o tématu Legislativa
· Další články které přijal mcmlxxx


Nejčtenější článek na téma Legislativa:
Nový občanský zákoník a novela památkového zákona

Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 5
Účastníků: 5

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

"Nález věci v občanském právu" | Přihlásit/Registrovat | 6 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.

Re: Nález věci v občanském právu (Hodnocení: 1)
Od: mcmlxxx (detektory@hantec.cz) - Sunday, 04.06. 2006 - 20:36:25
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://detektory.hantec.cz
Pěkně napsáno Luboši - gratuluju.
Takže co si nekoupím nebo nedostanu darem je státu. A z toho co si koupím zaplatím daně při nákupu nebo je pak platím celý život ( třeba za pozemek )....
Re: Nález věci v občanském právu (Hodnocení: 1)
Od: Lubos (treasurehunter@seznam.cz) - Sunday, 04.06. 2006 - 21:19:45
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://detektor.wz.cz
 
Ahojky,
díky za gratulaci (jsem tak trochu na rozpacích :-)), ale jak jsem psal v úvodu, tohle je dost zjednodušený pohled na celou problematiku a ještě jen z oblasti občanského práva. Jinak věc můžeš ještě získat tím, že si ji vyrobíš :-D a taky můžeš dědit....
Luboš od Kolína

Re: Nález věci v občanském právu (Hodnocení: 1)
Od: Baba (rafina@rafina.cz) - Tuesday, 06.06. 2006 - 07:45:13
Hezky napsaný článek.Teď jsou myslím každému kdo hledá jasné dvě věci: 1)vše co najdete se musí odevzdat 2) vykašlat se na ně za 10 %:-)

Re: Nález věci v občanském právu (Hodnocení: 1)
Od: bunny (j.solin@seznam.cz) - Tuesday, 06.06. 2006 - 18:23:31
Velmi srozumitelně napsáno, pouze bych si dovolil maličko oponovat ohledně zmíněného §185 tr.zák.: odst.2, písm.a) hovoří o tom, že: Kdo bez povolení
a) sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba....
zde je důležité slovíčko -k u ž i t í takové zbraně nezbytně třeba- a tím je myšleno užití k účelu, k jakému byla zbraň zkonstruována, čili ke střelbě. Takže je jasné, že ze 60ti-letého kusu železa nikdo už nikdy nevystřelí(samozřejmě, pokud se jedná o kopanou věc a ne zakonzervovanou někde z půdy). Dále k tomu, aby byl spáchán trestný čin, je třeba naplnit skutkovou podstatu tr. činu, ve které se m.j. posuzuje několik dalších aspektů, jako je např. společenská nebezpečnost, úmysl a dále se posuzování opírá i o odborné expertizy, kde se vyloženě žádá o zjištění, zda zbraň, nebo součást zbraně je střelbyschopná, či způsobilá k dalšímu užití. Takže pokud je závěr experta negativní, nemůže se jednat o spáchání tr. činu. Ale jak již Luboš napsal, každý orgán může od počátku posuzovat věc jinak a je na každém, zda je ochoten riskovat tahanice po úřadech do doby, než se věc náležitě objasní. Zdraví Vás Bunny

Re: Nález věci v občanském právu (Hodnocení: 1)
Od: Tom (minelab@centrum.cz) - Friday, 21.07. 2006 - 10:38:51
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Takze logicky, pokud neohlasim nalez vicka od piva, jehoz hodnota je nizsi nez nepatrna, dopoustim se prestupku podle § 50 odst. 1, písm. b) z.č. 200/1990 Sb. Je to tak? Pokud ano, tak ti co vytvorili a schavalili tento zakon byli XXX


definice hodnoty vyšší než nepatrné je v § 89 odst. 11 z.č. 140/1960 Sb ve znění pozdějších novel, pokud by hodnota věci byla nižší než nepatrná jednalo by se o přestupek podle § 50 odst. 1, písm. b) z.č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších novel).

Re: Nález věci v občanském právu (Hodnocení: 1)
Od: Miclik (miclik@email.cz) - Wednesday, 06.09. 2006 - 09:37:04
k definici hodnoty vyšší než nepatrné - zmiňovaný zákon - Trestní zákon (kdyby ho někdo hledal) je 149/1961Sb. (149/1960 neexistuje).
článek 11 zní:
(11) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč. Těchto částek se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.
(12) Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.

takže z toho vyplývá, že zatajení věci pod 5000,- není trestný čin, ale zřejmě přestupek podle §50 Zákona o přestupcích 200/90 Sb.:

§50 Přestupky proti majetku
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) ....
b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,
c) ...
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
Detektory kovů články návody recenze hledání field testy záhady tajemství pozvánky na akce manuály návody galerie detektorů inzerce diskuzní fórum
Tesoro Compadre Cibola uMax Silver Cortes Eldorado Garrett Teknetics Bounty Hunter Fisher Troy Shadow MD3009 ACE 150 ACE 250 GTP1350 Tejon Vaquero Fieldmaster Compass Rutus Solaris XP GMAXX XP GOLDMAXX GOLDMAXX Power ADX Adventis Zetex JOKR Mikel Minelab Musketeer Advantage Explorer Quatro MP X Terra Whites White's IDX XLT DFX MXT QXT Spectrum Eagle MD3815B AD3018 Explorer SE Fisher F75 Teknetics T2 Fisher F4 Titanium Adonis Fisher F2 Fisher F4 Fisher F70
Kanál RSS 2.0
| Obsah: Bronislav MAREK | e-mail: detektory (zavináč) hantec (tečka) cz | Jabber: mcmlxxx (zavináč) hantec (tečka) cz |
Design layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Web pohání Copyright © Redakční systém UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO