Hlavní nabídka
· Domů
· Ankety
· Archiv článků
· Často kladené otázky
· Diskuze a Inzerce
· Doporučte nás
· Encyklopedie
· Napište článek
· Praktické odkazy
· Připomínky
· Seznam uživatelů
· Soubory ke stažení
· Soukromé vzkazy
· Statistiky webu
· Témata článků
· Top 10
· Váš účet
· Vyhledávání
Kdo je přihlášen ?
Stránky prohlíží 77 anonymních a 3 registrovaných uživatelů.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Webhosting

Provozováno na síti WEBSTEP

Celkem návštěv od spuštění webu

TOPlist

Vše za odvoz
Věnujte vše co už nepotřebujete někomu jinému "Za odvoz"

Už se to zase mele

Přijal: mcmlxxx - Monday, 01.09. 2008 - 12:29:43
Téma: Legislativa
soucek

nám napsal(a): Trochu klidnou hladinu hledačského rybníka rozvířil Robert Trnka svým „Otevřeným dopisem“, který zaslal do všech sdělovacích médií a na všechny krajské úřady. V tomto dopise nazval všechny detektoráře zloději, chtěl by zakázat používání detektorů a vyzval k útoku veřejnost a úřady proti nám. Tím hodil do „našeho hledacího rybníka“ ne kamen, ale celý panel. Řada hledačů ke kterým se dostal tento otevřený dopis už mu odpověděla. Bylo by dobré, aby si všichni hledači přečetli jeho „Otevřený dopis“ a třeba ho seznámili se svým názorem.

Můžeme si položit otázku, proč vyšel takový dopis? Když špičce profesionálních archeologů nevyšla 10. ledna 2008 televizní show s obrovským nálezem archeologických předmětů ve vyhořelém bytě v Praze, viz ( http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1) na schválení jejich navrhovaných zákonů, tak před novým p rojednáváním návrhu zákona o archeologii se objevil tentokráte neznámý amatérský archeolog s dalším obrovským útokem proti detektorářům a s žádostí na podporu schválení jejich návrhů zákonů.
Nedávno jsem dostal zajímavý dopis s názvem „Trochu jiný pohled do nelegální archeologické sbírky“, ve kterém jsou také velice dobře objasněné důvody o co archeologové usilují. S obsahem dopisu naprosto souhlasím. Bylo by dobré, kdyby si ho také všichni přečetli a archeologové, kteří naše stránky čtou, nám na otázky v něm se pokusili odpovědět.


Trnkovo Otevřený dopis.
Otevřený dopis
Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc v následující závažné záležitosti. Vykrádání archeologických lokalit v naší republice s pomocí detektorů kovů dosáhlo obludných rozměrů. V současné legislativě však neexistuje účinný nástroj, jak toto drancování, které často provádějí organizované skupiny zlodějů a překupníků, postihovat. Bohužel ani v připravovaném novém Památkovém zákoně, jehož návrh je veřejně přístupný na internetu, se používání detektorů neřeší. Přitom je naše republika vázána Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy, v níž se výslovně uvádí: "Učinit používání detektorů kovů a jakýchkoli jiných detekčních zařízení nebo postupů archeologického výzkumu předmětem specifického předchozího oprávnění.“ Slovenská republika do nového zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu toto ustanovení zakomponovala (§ 39, odst. 6: „Nepovolené výskumy a výkopy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach a územiach s archeologickými nálezmi, ako aj nepovolený zber a premiestňovanie hnuteľných nálezov alebo ich vyhľadávanie pomocou detekčných zariadení sa zakazujú“).
Žádám Vás proto o bezodkladné začlenění této problematiky do připravovaného českého zákona. Protože je nezbytně nutné zamezit drancování našich archeologických památek v co nejkratší době, žádám Vás zároveň snažně, abyste se pokusili vtělit do stávající legislativy alespoň základní bod, a to: 1. Výslovný zákaz používání detektorů ve volném terénu (lesy, pole) bez speciálního povolení (např. pro profesionální archeology či pyrotechniky). Porušení tohoto ustanovení musí být postižitelné citelnou sankcí. Součástí postihu by měla být i možnost zabavení detektoru. Za zcela minimální variantu považuji alespoň výslovný zákaz použití detektorů bez povolení na známých archeologických lokalitách (tedy těch, jejichž data schraňují Archeologické ústavy v Praze a v Brně). Další body, které by bylo vhodné do budoucna vtělit do legislativy podle mne jsou:
2. Zákonná možnost zabavení archeologických nálezů, u kterých vznikne oprávněné podezření, že byly získány nelegální činností, zejména s pomocí detektoru kovů.
3. Zavedení povinné certifikace takových nálezů, které by umožnilo rozlišit nálezy ze starých soukromých sbírek od nálezů z nelegálních vykopávek. Zároveň by tím byla umožněna účinná a funkční kontrola předmětů, nabízených na burzách a v internetových aukcích.
4. Přeformulování znění živnostenských listů, vydaných v 90. letech 20. století na vyhledávání kovových předmětů s pomocí detektoru. Nové znění by mělo vyloučit možnost zneužití takového živnostenského listu detektoráři, vykrádajícími archeologické lokality.
5. Zákaz vyplácení jakýchkoli odměn za nálezy, získané s pomocí detektoru kovů, který by byl závazný jak pro archeology a muzejníky, tak pro úředníky na obecních a krajských úřadech. Kovové archeologické nálezy (např. spony, jehlice, sekerky atd.) jsou pro poznání historie velmi důležité, protože na rozdíl od některých dalších nálezů je lze většinou přesněji datovat. Neodborným vyjmutím kovového předmětu z archeologického objektu dojde nejen k poškození celé nálezové situace (vlastním výkopem, ale i následným působením vlhka a vzduchu), ale také k nevratnému zničení množství nenahraditelných informací jejich odtržením od souvislostí.
Spoléhám na Vás, že se všemi silami pokusíte výše popsané devastaci našeho kulturního dědictví zabránit. Žádám Vás také, abyste podle svých možností zahájili kampaň, která by přinesla občanům základní informace o detektorářích a obrátila dosavadní veřejné mínění, které je jim víceméně kladně nakloněno. Zejména veřejnoprávní sdělovací prostředky by napříště neměly detektoráře, který najde nějaký význačný nález, vyzdvihovat jako hrdinu, neboť tím vlastně propagují trestný čin, postižitelný i podle současných zákonů (poškozování cizí věci). Každý by měl vědět, že detektoráři jsou zloději, kteří vykrádají naši společnou historii ve jménu svého úzce osobního uspokojení či finančního prospěchu.
S úctou:
Robert Trnka (člen amatérské sekce České archeologické společnosti, člen Klubu Augusta Sedláčka, spolupracovník Západočeského muzea v Plzni).
Železničářská 83, Plzeň, 312 00.
e-mail: Trnka.Robert@seznam.cz
Na vědomí:
Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, 140 70
Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
Česká tisková kancelář, Opletalova 5/7, Praha 1, 111 44


Kraje:
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Kralovéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
-------------------------------------------------------------------------------------


Trochu jiný pohled do nelegální archeologické sbírky.

Již uplynulo půl roku od skoro „světového nálezu“ nelegální archeologické sbírky ve vyhořelém bytě v Praze. Její majitel při požáru zahynul a prý po sobě zanechal obrovskou sbírku archeologických nálezů. Miroslav Dobeš z Archeologického ústavu v Praze, který byl pověřen základní dokumentací sbírky tehdy prohlásil: “Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“.

Jedná se o sbírku obsahující asi 1 900 bronzových, 1 400 železných předmětů plus několik keramických. Několika kusy jsou zastoupeny již měděné předměty dokumentující počátky metalurgie ve střední Evropě v pozdní době kamenné (cca 4000 př.n.l.). Mnohem bohatěji jsou zastoupeny památky mladších období, z doby bronzové (cca 2000 – 700 př.n.l.), doby železné (700 př.n.l – 0) a z doby římské a stěhování národů (0 – 568 n.l.). Četné jsou i předměty středověké a raně novověké. Tolik oficielní zpráva od archeologů. Trochu se pokusím tuto zprávu rozebrat a položit nějaké otázky.
1) Jak mohl pan Dobeš tak přesně vědět, že archeologická sbírka pochází „z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“? Detektor kovů se přece v bytě nenalezl! 2) Jak je možné najít tolik různorodých předmětů (cca 3.300 kusů od roku 4000 př.n.l. až 568 n.l.) na několika lokalitách?
3) Na fotografiích nálezů, publikovaných na stránce National – Geographic Česko (http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1) je vidět, že skoro všechny předměty v této sbírce jsou restaurovány. Jak je možné, aby mladý člověk, který musí chodit do práce, měl ještě čas na nalezení tak obrovské sbírky předmětů a ještě tuto tak rozsáhlou sbírku odborně zrestaurovat?
4) Detektorem kovů jaké značky je možné najít kamennou sekeru, keramiku a skleněné korále?
5) Při nalezení takto různorodých předmětů zcela chybí mince. Když takovouto sbírku našel zemřelý muž, tak kde jsou?

Tento případ je velice podobný případu z roku 1964. Šlo o nalezení beden s nacistickým obsahem v Černém jezeře. Tehdy Ministerstvo vnitra využilo také všechna média k obrovskému podvodu. Bedny s údajnými nacistickými dokumenty ( v bednách byl však jen čistý papír) pracovníci Ministerstva vnitra hodili týden před nálezem do jezera. Pak si na nalezení „dokumentů“ pozvali nic netušící sportovní potápěče. A vůbec se nestyděli na řadě tiskových konferencí pustit do celého světa, jaké důležité dokumenty se v jezeře našly. Nacistické dokumenty,které tehdy ukazovali měli z archivu z Moskvy.
Letos dne 10. ledna předvedl archeologický ústav Akademie věd ČR podobnou akci. A národ na to zase, jako v případu „nacistických dokumentů“, skočil. Případ nacistických dokumentů se objasnil až 25 let po pádu komunizmu. Nevím jak dlouho budeme nyní čekat na skutečně pravdivé objasnění tohoto případu „archeologické sbírky“.
Já se domnívám, že skoro celá sbírka (až na pár železných rezavých předmětů v pravém rohu fotografie s celkovými nálezy) pochází z nějakého muzea. Nemusí to být z českého. Jsem přesvědčen, že někteří pracovníci muzea by mohli vystavené věci v některých případech poznat.
Nyní to vezmeme z jiné strany. Proč archeologové spustili v médiích takové divadlo?
Vždy jde o moc a peníze, nebo o peníze a moc. Archeologové připravili do parlamentu návrhy nových zákonů. Aby si připravili veřejnost a parlament na schválení těchto zákonů, použili jako obětní beránky hledače. Archeologům jde ale o úplně jinou věc. Schválení nových zákonů, které by jim přinesly tu velkou moc a peníze. Jedná se hlavně o stavebníky při zakládání nových staveb. Zde si archeologové připravili velké zvýšení pokut za neprovedený nebo zmařený archeologický průzkum.
Přitom archeologové mohou zastavit stavbu na jak dlouho chtějí, třeba i na rok a naúčtovat si za provedený průzkum co chtějí. Že třeba stavebník může zkrachovat zastavením stavby v letních měsících, to už je nezajímá.

Uvedu příklad :

Hokejista Martin Straka stavěl v Plzni hotel. Na staveništi hotelu byl proveden archeologický průzkum a panu Strakovi bylo za tento průzkum naúčtováno 2,800.000,- Kč. Jeho právníci odmítli tuto fakturu proplatit a tak ji archeologové snížili o dva miliony, na „pouhých“ 800.000,-Kč. Ale i tu částku právníci Martina Straky odmítli zaplatit.
Souběžně v tu dobu probíhala soudní pře mezi Okresním soudem v Tachově a archeology o fakturu ve výši skoro 3 miliony korun za provedený archeologický průzkum při stavbě přístavby okresního soudu. Několik soudních jednání tachovský okresní soud vyhrál, ale až u Nejvyššího soudu tuto soudní při prohrál. Soud proto musel tuto nehoráznou částku skoro 3 milionů zaplatit.
Po takto stanoveném rozsudku, kdy soud odsoudil soud, se Strakovi právníci dohodli s archeology na mimosoudním vyrovnání. Jakou částku zaplatili nevím, ale jistě to nebylo málo. Pan Straka měl svoje peníze poctivě a tvrdě vydělané hokejem, ale okresní soud, na rozdíl od Martina Straky, zaplatil archeologům z peněz daňových poplatníků. Proč se tak stalo? Protože poslanci již dříve schválili takové zákony. Nyní chtějí archeologové ještě důkladnější zákony ve svůj prospěch. Co mohou stavebníci v tomto systému dělat? Podmazat archeology, aby archeologický průzkum trval jen týden a ne půl roku ?
V novém návrhu o památkovém zákoně může pozorný čtenář mezi řádky číst : dejte nám víc peněz, dejte nám více grantů na různé projekty, dejte nám ..... a potřebujeme více lidí.
V publikaci pod názvem „Křižovatky české archeologie“ z XV. řádného zasedání České společnosti archeologické pobočky pro severní Moravu a Slezsko, která se konala v Novém Jičíně, se neprofesionální archeologové přou o činnost s profesionálními archeology. Mne zaujal jeden odstavec, který si dovolím citovat :

„Ten vůbec nejdůležitější důvod, pro něž je ze strany mnoha profesionálních archeologů veden celý spor s takovou zarputilostí, spočívá v obecně pociťovaném existenčním ohrožení. Faktem je, že počet našich profesionálních archeologů podstatně převyšuje počty obvyklé v západní Evropě. Ve srovnání se SRN trojnásobně, s Rakouskem šestinásobně a se Švédskem dokonce jedenáctinásobně v přepočtu na počet obyvatel.“

Tak já nevím, kdo má pravdu a co s tím.
Možná, že někdo poradí. Nebo napíše další otázky.
Nezapomeňte si otevřít :

http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1
Tam uvidíte pěkně archeologickou sbírku a „kydání hnoje na hledače“.

Apa + Soucek

 
Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Vytvořit účet.
Související odkazy
· Více o tématu Legislativa
· Další články které přijal mcmlxxx


Nejčtenější článek na téma Legislativa:
Nový občanský zákoník a novela památkového zákona

Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.33
Účastníků: 6

Velmi dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

Související témata

Informace

"Už se to zase mele" | Přihlásit/Registrovat | 18 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.

Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: pajik (retrix@email.cz) - Monday, 01.09. 2008 - 13:00:48
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Kdyby tady byla nějaká zastřešující asociace nebo sdružení zastupující zájmy detektorářů, lze se obhajovat,takhle lze jen mlčky přihlížet a anonymně z davu křičet tady na netu, co si to ti archáči dovolují.Vím, že jste se o to snažil, ale podpora na toto téma byla asi mizivá, jinak vám fandím a klidně bych do toho šel a podpořil to.
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: orlasi (orlasi@seznam.cz) - Monday, 01.09. 2008 - 14:34:35
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Postoj k případnému organizování detektorářů byl bohužel na tomto fóru vyjádřen víc než zřetelně. To "bohužel" dodávám proto, že za většinově proklamovaným hrdinským přechodem do ilegality vidím spíš naši neschopnost jasně a zřetelně hájit svou osobní svobodu proti (nejen klotovým) hajzlíkům všeho druhu. Takže jsem k budoucnosti realisticky skeptický.
Co se týče tvrzení, že ona sbírka pocházela z kriminální činnosti detektorářů, myslím že je podloženo důkazy asi tak jako tvrzení, že tento poklad vznikl kriminální činností archeologů... Což ovšem na situaci nic nemění...
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: Baba (rafina@rafina.cz) - Monday, 01.09. 2008 - 18:21:33
 
Jestli ta zdánlivá neschopnost nesouvisí spíše s obecně známou věcí, že si "klotoví hajzlíci všeho druhu" vždy prosadí svou a boj s nimi bývá vykoupen řadou jednostranných ústupků. Navíc se důležité židle na úřadech mění každé volební období a to, co schválila předchozí vláda jde do stoupy. A myslet si, že volby vyhraje zase ODS si myslím netroufá ani největší optimista. Hájit osobní svobodu je správná a ušlechtilá věc. Nemůžeš jí ale hájit z té pozice, že ta osobní svoboda de facto znamená porušení zákonů, nebo vytvoření jiných ve tvůj prospěch. Kdybychom byli zájmová skupina, která se svou činností nepohybuje na hraně zákona, pral bych se o tu svobodu jako lev. Takhle mi to ale připadá, jako kdyby se detektoráři chtěli chovat jako poslanci a vydupat si změny paragrafů k obrazu svému. Prostě si myslím, že by to neprošlo z mnoha již dříve diskutovaných důvodů.

Co se sbírky týče, je nepochybné, že v ní byly jak věci kopané, tak věci z muzejí a že by bylo spíše v zájmu archeologů, aby se na celou věc rychle zapomnělo.
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: orlasi (orlasi@seznam.cz) - Monday, 01.09. 2008 - 19:13:39
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Jen upřesňuji: znám vymezující hranice pojmu osobní svoboda a nejde mi o lobování na něčí úkor. Šance hypotetické detektorářské organizace byly spíš o tom, čeho se vzdát, abychom neztratili všechno. Ale to tu už bylo mnohokrát diskutováno... Podstatné je to slůvko byly...
Cose týče "KHVD", opravdu si myslím, že jejich arogance je přímo úměrná pasivitě populace...
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: Baba (rafina@rafina.cz) - Monday, 01.09. 2008 - 21:14:06
 
Problém detektorářské organizace je v podstatě dvojí

1) nebudou v ní všichni a zejména ne ti, kdo se rabováním živí. Ale zodpovědnost za různé díry v archeu padne automaticky na ní.

2) bude pod drobnohledem KHVD a všichni její členové budou první na ráně až se změní legislativa a někoho napadne třeba čipovat detíky nebo podobné zhůvěřilosti. Dostat se na kobylku neregistrovaným a zejména těm, kdo nechodí na detweby bude pro KHVD takřka nemožné. A vvo tom to pro spoustu lidí je.
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: Kim (urban@asbisdc.cz) - Tuesday, 02.09. 2008 - 09:31:57
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
pár občanskoprávních sdruženi už tu je a vim že pracuji na řekněme záchraně našeho koníčku?
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: traper (severni.cesta@seznam.cz) - Wednesday, 03.09. 2008 - 17:02:44
 
Vážený pane,
přečetl jsem si Váš názor na hledače a musím říct že jste trošku hodně mimo realitu,nebudu Vám vyvracet Vaši pravdu a už vůbec Vás nebudu přesvědčovat co je správné a co ne.Stačí si večer pustit televizy a podívat se jak stavební firmy demolují památky,vesele se vrací majetek nesmírné historické ceny a to se nebavím otom jak se zachází s uloženýmí nálezy v depozitářích...On by si měl každý uklid nejdřív u sebe a potom radit ostatním a ne jak je u nás zvykem já jsem borec,já jsem archeolog a vy ostatní jste blb...

Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: soucek (soukup.fr@quick.cz) - Tuesday, 02.09. 2008 - 15:29:31
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Dostal se mi do rukou dopis ve kterém mimo jiné pan Robert Trnka vysvětluje archeologickou sbírku z vyhořelého bytu. Dovolím si z tohoto dopisu opsat jeden odstavec.

"Také ten podle vás těžko uvěřitelný případ z Prahy je podle mne uvěřitelný lehko. Vy to posuzujete z pohledu detektoráře, který chodí po volné krajině a hledá pro svou potěchu. Já mluvím o těch, kteří se specializují na vykrádání pohřebišť a hradišť, kde jsou nálezy takříkajíc jisté. Pro ty není takový nález žádnou senzací, ale denním chlebem. Pan T. z Prahy navíc s těmito ukradenými artefakty obchodoval a vyráběl (nebo si nechal vyrábět) i padělky, proto to množství. Bohužel, není to zdaleka ojedinělý případ. A kdyby ten pán nezemřel bez dědiců, nikdo by se o tom jeho domácím smetišti nedozvěděl".

Přímo mi to vyrazilo dech. Vůbec mne nenapadlo, že by mohlo jít o padělky. To generalita archeologů nepoznala, že se jedná o padělky?
A co druhý pohled Miroslava Dobeše, který při prvním pohledu pravil: "Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů".
Možná, že už ředitel Archeologického ústavu v Praze Luboš Jiráň věděl, že se jedná o padělky, tak proto prohlásil. "Celková hodnota sbírky je nevyčíslitelná, přestože je poněkud snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti"
.
Ohodnotit padělky je opravdu nevyčíslitelné.
Archeologové nás všechny nazvali neprávem zloději. Nevím, jak by se měla nazvat generalita archeologů, která na tiskové konferenci 10. ledna 2008 předvedla podvodnou show na ovlivnění veřejnosti a poslanců k podpoře na schválení svých návrhů archeologických zákonů.Podívejte se na http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1
Soucek

Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: jaru (jakal@seznam.cz) - Friday, 05.09. 2008 - 22:44:11
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Zcela chápu, že archeologové chtějí chránit archeo. lokality, ale zakazovat někomu jeho koníček a postavit ho mimo zákon, aby si ulehčili práci s hlídánim se podobá spíše minulému režimu.
Co takhle zakázat motorky a auta, když jsou mezi řidiči i piráti silnic, kteří svou jízdou ohrožují životy ostatních???!!!
V žádném případě nesouhlasím s drancováním, ale proč by jim mělo vadit, když někdo bude chodit po poli? Že nalezenou minci "odtrhnu ze souvislosti"? Na poli, které se již mnoho desítek let obdělává?!
A kolik archeologů má čas brouzdat jen tak po poli, když mu za to nikdo nezaplatí? Nebo si to představují tak, že dokud jim zemědělec nedá peníze, aby mu pole prohledali, nebude moct zasít?
A co samotní archeologové, pánové z památkových úřadů a z muzeí, copak jsme již několikrát neslyšeli o rozkrádání sbírek???
Sdružení detektoristů by bylo možná určité řešení, obávám se však, že né moc účinné, protože "Kdo chce psa bít....."

Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: dokysta (valsam@seznam.cz) - Sunday, 07.09. 2008 - 21:44:24
Vážení

Po přečtení tohoto článku jsem zděšen že mezi nám jsou lidé kteří patří do jiného století, kdy byla inkvizice a upalování čarodějnic. Být to ve 40 letech tak by nechal po lidech střílet.
Nevlastním detektor ale jsem obdivovatel této zábavy a drahé zábavy. Pan Trnka by měl spíš přemýšlet jak využít těchto nadšenců pro dobrou věc a vyjít jim vstříc a najít nějaké řečení problému k spokojenosti obou skupin a ne je zatracovat a nazývat je zloději. Možná že je pár jedinců bez charakteru kteří jen hrabou a nehledí na nic ale to je i v politice a ve všech sférách okolo nás. Určitě i mezi jejich řadami jsou tací (jak kradl historické mapy). Jsou tři druhy lidí: Neschopný, Schopný a Všeho schopný. Pán patří do té třetí skupiny, běda nám a za čas může vyrukovat třeba na houbaře i rybáře. Však on by něco našel.
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: Kim (urban@asbisdc.cz) - Tuesday, 09.09. 2008 - 07:29:17
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240034-08.09.2008-21:30.html
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: Kim (urban@asbisdc.cz) - Tuesday, 09.09. 2008 - 09:09:37
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
to jenom co je archo páka zač a jaké právniky má?jen nevim jak je to skutečně s maltskou umluvou?určitě neni uzákoněná tak že pani lže. mám jen za to že se náš stát zavázal plněním?

Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: kaffit (kaffit@centrum.cz) - Thursday, 11.09. 2008 - 17:34:55
Hm- snad upovědomit hlavní redakci NG k čemu se vlastně tenhle časopis pod vedením českých zájmů propůjčuje ..

Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: vrcinak (vrn@atlas.cz) - Sunday, 14.09. 2008 - 07:18:29
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Roberte Roberte, mam o Tebe strach, kdyz vidim ty lotry s tema detektorama, nebezpecna banda, opravdu by si stim mel neco udelat.
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: rosna (ro.snajdr@seznam.cz) - Sunday, 12.10. 2008 - 19:07:22
 
Můj názor je takový, že nikdo nemá právo někoho odsuzovat, když ho nezná. Pochybuji, že zmíněný amatérský acheolog (úmyslně ho nebudu titulovat) zná všechny detektoráře.Potom nemá ani to nejmenší právo psát o nás jako o zlodějích. To je jako kdyby odsuzoval myslivce, protože někteří z nich pytlačí a za to by chtěl myslivecká sdružení zakázat plošně. To je přeci nesmysl. V každé demokracii je uznáváno právo presunkce neviny a tudíž kolektivní tresty nepřipadají v úvahu. Ať potrestají ty kdo rabují arceologická naleziště, ale ať tyto nalazežtě arceologové řádně označí a pak není co řešit. Vždyť i rybáři mají zakázané úseky rybolovu a funguje to dobře. Pokud by někdo takovéto označení nerespektoval tak ať ho vezmou přez prsty. Ale zakázat plošně detektoring v lesích, na polích a cestách je nesmysl, a takový nápad, nebo spíš jeho majitel, je zralý na vyšetření u specialistů. Zdravim všechny detektoráře, přeji jim krásné nálezy a věřím, že zdravý rozum zvítězí.
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: GeorgeTuma (GeorgeTuma@seznam.cz) - Sunday, 12.10. 2008 - 21:57:29
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Bohužel v tomto státě platí zákony které vytvářely staré struktury ač již překabátěné po 89 pořád myšlením st. struktury. Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je utopie neboť např. Obecní úřad může dnes v pohodě vyvlastnit např. soukromý pozemek jako za totality. Nebo kdejakej blbec od archáčů bloknout výstavbu rodiného domu protože se při kopání základů najde pár starejch střepů a majitel má bohužel smůlu.To platí podobně i na ochranáře z životního prostředí kteří vám v pohodě taky bloknou např. zemní úpravy na vašem pozemku pro pár žabiček.Nebo lidi na vsi kteří mají např. 10ha polní , ale jejich pole se bohužel nenachází ve schváleném úz .plánu pro své děti parcelu mít nebude protože zastupitelstvo jeho návrh na začlenění jeho pozemků do úz. plánu prostě neschválilo neboť již by územní plán přesahoval povolenou výměru. Zato starostovy pozemky a členů zastupitelstva do územáku začleněny byly.
Je to jedna sebranka která by potřebovala nakopat do pr...e.
Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: GeorgeTuma (GeorgeTuma@seznam.cz) - Sunday, 12.10. 2008 - 22:44:29
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
P:S. Ještě by mě zajímalo kde prodávají ty nelegální detektory které umí najít i kamennou sekeru , co je na tom obrázku z toho bytu :-)
Archáčům jde jen bohužel o moc a peníze , ale to tady již někdo psal.

Re: Už se to zase mele (Hodnocení: 1)
Od: Kenny007 (dopisnischranka@atlas.cz) - Friday, 31.10. 2008 - 22:25:03
Můj názor na celou věc je velmi prostý.. Zákaz hledání s citelnými sankcemi by měl platit na všech známých archeolokalitách jako jsou hradiště, zříceniny, atd. Ideální by bylo, jak už všichni víme, převzít fungující britský model...
Nám slušným hledačům by to ulehčilo život a na tu zvěř co rabuje archeo na kšeft by byl bič..
Protože, a to víme všichni, zákaz hledání nic nevyřeší.. maximálně přestanou hledat lidi co to mají jako koníček a relax. Ale ty organizované bandy co se jimi archeologové ohánějí, sice pravdivě, ty budou rabovat dál... A nic se nevyřeší.
Ode mne osobně má naše místní muzeum bronzy z polí, teď nedávno krásnou stříbrnou římskou minci z počátku letopočtu, atd.. Všechno polní nálezy z vrstvy, kterou zemědělská technika rok co rok postupně ničí...
Nemám potřebu prokopávat někde hradiště a archeo nálezy odevzdávám..
V případě zákazu stejně budu hledat dál, jen mě nebude vidět a jediný efekt bude že už nebudu moct podobné nálezy odevzdávat abych nebyl za zločince...
Toť asi vše přátelé...
Detektory kovů články návody recenze hledání field testy záhady tajemství pozvánky na akce manuály návody galerie detektorů inzerce diskuzní fórum
Tesoro Compadre Cibola uMax Silver Cortes Eldorado Garrett Teknetics Bounty Hunter Fisher Troy Shadow MD3009 ACE 150 ACE 250 GTP1350 Tejon Vaquero Fieldmaster Compass Rutus Solaris XP GMAXX XP GOLDMAXX GOLDMAXX Power ADX Adventis Zetex JOKR Mikel Minelab Musketeer Advantage Explorer Quatro MP X Terra Whites White's IDX XLT DFX MXT QXT Spectrum Eagle MD3815B AD3018 Explorer SE Fisher F75 Teknetics T2 Fisher F4 Titanium Adonis Fisher F2 Fisher F4 Fisher F70
Kanál RSS 2.0
| Obsah: Bronislav MAREK | e-mail: detektory (zavináč) hantec (tečka) cz | Jabber: mcmlxxx (zavináč) hantec (tečka) cz |
Design layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Web pohání Copyright © Redakční systém UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO